Decyzją Biskupa Olsztyńsko-Gdańskiego nastąpiła zmiana personalna w parafii p.w. św. Trójcy w Białymstoku. Dotychczas do parafii dojeżdżał ks. Grzegorz Stołycia pokonując ponad 100 km z Chrzanowa. Nowym Duszpasterzem został o. Andrzej Zalewski SVD, który przez ostatnie lata pełnił posługę dla wspólnoty greckokatolickiej w Kaliningradzie i Sankt Petersburgu. Ojciec Andrzej będzie rezydował w Klasztorze Ojców Werbistów w Kleosinie. Na nową posługę życzymy Bożego Błogosławieństwa.