Komunikat w kwestii działania struktur Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej

Administrator Apostolski Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Abp Eugeniusz Popowicz podjął decyzje administracyjne dotyczące nowo utworzonej eparchii obowiązujące do czasu objęcia urzędu przez biskupa nominata i podjęcia przez niego nowych. W ich rezultacie: Wszyscy kapłani oraz świeccy będący członkami różnych komisji działających w Archieparchii Przemysko-Warszawskiej, a wskutek zmian znaleźli się na terytorium Eparchii Read more…