Decyzją bpa Arkadiusza Trochanowskiego z dniem 31.08.2022 r.:

  1. Wielebna Siostra Oksana Waszczur SNPM została odwołana z urzędu Notariusza Kurii.
  2. Czcigodny Ojciec Paweł Staruch OSBM został odwołany z funkcji członka Wydziału Informacyjnego Eparchii Olsztyńsko-Gdańskeij.

Decyzją bpa Arkadiusza Trochanowskiego z dniem 01.09.2022 r.:

  1. Czcigodny Ksiądz Protosyncel Jan Hałuszka został mianowany Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.
  2. Czcigodny Ksiądz Roman Ferenc został mianowany członkiem Wydziału Informacyjnego Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.
  3. Czcigodny Ksiądz Paweł Potoczny został mianowany członkiem Wydziału Informacyjnego Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.
  4. Czcigodny Ksiądz Paweł Potoczny został mianowany członkiem Wydziału Duszpasterskiego Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.
  5. Czcigodny Ksiądz Paweł Potoczny został mianowany Eparchialnym Ceremoniarzem Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.

Kuria Biskupa Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej