„Dziś znak Bożego upodobania

i zwiastowanie ludziom zbawienia.

W świątyni Bożej świetliście Dziewica się zjawia

I nadejście Chrystusa wszystkim zapowiada.

Więc i my na Jej cześć zawołajmy –

Bądź pozdrowiona, będąca wypełnieniem Bożego planu”.

Jak co roku, na Święto Ofiarowania NMP, jedna z najmniejszych parafii, ale z najpiękniejszą Cerkwią świętowała swój Odpust.  Zaproszonym gościem tego roku był Katedralny Proboszcz i Protosyncel naszej Diecezji,  ks. Protoierej Iwan Hałuszka.
W parafialnych świętowaniach uczestniczyli również: prezes fundacji „Apokastaza” i „Itaj” Ireneusz Kondrów, witrażysta i twórca ostródzkich witraży Robert Bogdański, Julian Hałuszka, parafianie z Iławy, goście z Ukrainy. Nasze modlitwy rozpoczęły się Mołebniem do Bogurodzicy w intencji zwycięstwa ukraińskiego wojska nad agresorem i rychłego pokoju. W słowie Bożym skierowanym do wiernych o. Iwan wskazał na podstawową cechę, jaka powinna charakteryzować każdego wiernego. Według Joachima i Anny było to pełne zaufanie Bogu i gotowość oddania mu tego co posiadali najcenniejszego: długo oczekiwanego dziecka. Kaznodzieja cytując słowa Sprawiedliwego Metropolity Andrzeja Szeptyckiego wskazał, iż głównym i pierwszym miejscem, w który formuje się młode pokolenia  w służbie Bogu jest zdrowa, pobożna  rodzina, i ją możemy nazwać seminarium (miejscem modlitwy, pobożności, miłości oraz altruizmu) „ Zrozumcie: do zbawienia dla naszego narodu dzisiaj jak nigdy trzeba świętych i gorliwych kapłanów, którzy nie tylko słowem, ale również czynem i świadectwem chrześcijańskiego życia poprowadzą swój naród do Boga”. O. Iwan wskazał również na podstawowy problem braku powołań. Charakteryzuje się to przede wszystkim tym, że młodzi ludzie bardzo często wybierają drogę podyktowaną warunkami współczesnego świata, a nie wezwaniem „ Pójdź za mną”. Na zakończenie tegorocznego  Święta, miał miejsce koncert naszej parafianki, Leny Hnatiuk. W jej wykonaniu  usłyszeliśmy między innymi pieśń w pamięć wszystkich niewinnie zabitych w wojnie w Ukrainie „ Pływe Kacza”. Nie obyło się bez wzruszeń i łez. Po części duchowej,  uczestnicy święta zebrali się na uroczystym obiedzie, na którym odbyła się kwesta z przeznaczeniem na rzecz Ukrainy. To był już 29 parafialny odpust. Nasza Wspólnota ma przed sobą święto XXX- lecia istnienia parafii, które to z Bożą pomocą będzie chciała świętować 20.06.2023 roku. Mamy nadzieję, że będzie to radosny czas w wyzwolonej Ukrainie i w pokoju na przyszłość.

o. Jarosław Gościński

Categories: Parafie