Z inicjatywy proboszcza Parafii Greckokatolickiej w Ornecie ks. Romana Storoniak, 14 stycznia w dzień Nowego R  oku wg kalendarza juliańskiego odbyło się spotkanie wigilijne mniejszości ukraińskiej oraz uchodźców z Ukrainy mieszkających na terenie gm. Orneta. Nieliczna wspólnota Parafialna (51 rodzin) od początku agresji Rosji na Ukrainę pomaga i wspiera potrzebujących obywateli Ukrainy.

Swoja obecnością na Wigilii zaszczycili nas J.E. ks. bp Arkadiusz Trochanowski Eparcha Olsztyńsko – Gdański, ks. Witalis Leonczuk – proboszcz prawosławnych parafii w Braniewie, Ornecie i Morągu. Władze samorządowe reprezentowali wice-starosta Lidzbarski – Jarosław Kogut, skarbnik Gminy Orneta Anna Kich – reprezentant Burmistrza Ornety Ireneusza Popiel, który wsparł finansowo przedsięwzięcie.

Do wspólnego stołu zasiadło ponad 70 osób. Po błogosławieństwie ks. Biskup złożył życzenie noworoczne i podzielił się prosforą z zebranymi. Przy wspólnym kolędowaniu zebrali się wierni Kościołów: Greckokatolickiego, Rzymskokatolickiego i Prawosławnego. 

Categories: Ekumenizm