We wtorek 17 stycznia, w Dniu Judaizmu, poprzedzającego Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Centrum Ekumenicznym Sióstr Brygidek w Gdańsku odbyło się bardzo ważne spotkanie modlitewne. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele różnych Kościołów i wyznań religijnych.

Zgromadzonych przywitała s. Taida Mroczko OSSS, przełożona gdańskich brygidek. Jak zauważyła, spotykamy się w bardzo trudnym czasie, dlatego też niech to spotkanie, nasze modlitwy będę ofiarowane w intencji pokoju na Ukrainie. 

W modlitewnym spotkaniu wzięli udział abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański oraz bp Arkadiusz Trochanowski – z Eparchii Olszyńsko-Gdańskiej Kościoła greckokatolickiego, bp Marcin Hintz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Rafał Michalak z Kościoła polskokatolickiego, a także imam Sami Ayaydin z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej. Oprawę muzyczną zapewnił chór z greckokatolickiej konkatedry w Gdańsku. Ponadto uczestniczyli wierni z tych Kościołów i wspólnot.

Słowo Boże wygłosił bp Arkadiusz Trochanowski. Odwołał się tradycji żydowskiej, podkreślając, że od naszych starszych braci w wierze przejęliśmy Dekalog, a w nim piąte przykazanie – Nie zabijaj.  To uniwersalne wezwanie do wszystkich ludzi i narodów. Wskazuje w sposób szczególny drogę chrześcijanom i wszystkim ludziom modlitwy, aby pamiętali o wartości życia – podkreślił hierarcha.

W swoim słowie odniósł się do wydarzeń na Ukrainie. Bardzo mocno podkreślił, że historię miast jak: Bucza, Borodianka, Izjum, czy regionów Ukrainy powinniśmy poznawać w inny sposób, a nie poprzez zbrodnie rosyjskiego agresora. Moskwa napadła na Ukrainę i pragnie z pełną nienawiścią zniszczyć naród ukraiński, wymazać jego tożsamość. Do takich wydarzeń nie powinno dojść w XXI wieku. W tych działaniach jest wielka bezbożność – mówił hierarcha.

Nawiązał też do słów Chrystusa: „Pokój mój wam daję”. – Jakże cenne to słowa. Jednak świat nie kochając Chrystusa nie chce uwierzyć, że zło trzeba pokonać i ustanowić pokój. Takiego pokoju potrzebuje Ukraina, potrzebuje świat, żeby ustały wszystkie konflikty na świecie. Świat potrzebuje poznać przesłanie Jezusa Chrystusa. Przesłanie, które przynosi pokój i mówi o szacunku do ludzkiego życia – dodał bp Trochanowski.

W dalszej części bp Trochanowski podkreślił zadania ludzi wierzących: Naszym zadaniem, ludzi, którzy stają do modlitwy jest pokazanie, że pokój jest Bożym darem. Kto tego nie czyni, ten nie od Boga. Widzimy jak zrozumienie pokoju staje się wartością łączącą narody. Powinniśmy go budować między narodami, między Kościołami, między naszymi wspólnotami, w naszych rodzinach. I w końcu – a może od tego trzeba zacząć – budować pokój w swoim sercu. Zacząć od nas samych.

Na zakończenie Bp Arkadiusz dziękował również za pomoc, jaką Polacy przekazali i wciąż przekazują Ukraińcom. Poprosił o jedność w działaniu przeciwko siłom zła. Podziękował także dla chóru z konkatedry greckokatolickiej, który wykonał kilka kolęd ukraińskich oraz hymn religijny: „Boże, Wieli, Jedyny nam Ukrainę chroń…”

Na zakończenie każdy z przedstawicieli wszystkich obecnych religii odmówił modlitwę, prosząc o pokój dla świata, ojczyzny i Ukrainy.

Red. cerkiew.eu

Foto: J. Stefanowska

Categories: Bp Arkadiusz