Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości” Iz. 1,17. Pod tym hasłem przebiega w Polsce Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W niewielkiej miejscowości Szymonowo gmina Małdyty, na zaproszenie rzymskokatolickiego Proboszcza przybyli duchowni wszystkich wyznań chrześcijańskich:

Wyznanie protestanckie reprezentowali:

J. E. ks. bp Paweł Hause – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Biskup Diecezji Mazurskiej;

ks. Wojciech Płoszek – Kościół Ewangelicko-Augsburski, proboszcz Ostródy;

ks. Marcin Pilch – Kościół Ewangelicko-Augsburski, proboszcz Elbląga;

Superintendent Waldemar Eggert, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny pastor Ostródy;

Superintendent Jan Ostryk, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny emerytowany pastor Ostródy;

ks. Kazimierz Kleban – Kościół Polskokatolicki, proboszcz Elbląga;

ks. Artur Krzyczkowski –  Kościół Polskokatolicki, proboszcz Olsztyna;

ks. Wojciech Gajewski, Kościół Zielonoświątkowy, pastor Fromborka.

Wyznanie prawosławne reprezentował

ks. Marek Antonowicz z Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej, proboszcz Elbląga.

Wyznanie Katolickie reprezentowali:

 J. E. ks. bp Wojciech Skibicki – Kościół Rzymskokatolicki, bp pomocniczy Diecezji Elbląskiej;

ks. Marek Karczewski – Kościół Rzymskokatolicki, Rektor Elbląskiego Seminarium Duchownego;

ks. profesor Paweł Rabczyński – Kościół Rzymskokatolicki, UWM Olsztyn;

ks. profesor Krzysztof Bielawny – Kościół Rzymskokatolicki, UWM Olsztyn/Elbląg

ks. kan Andrzej Gajewski – Kościół Rzymskokatolicki, proboszcz Szymonowa – gospodarz uroczystości;

 ks. Roman Storoniak –  Cerkiew Greckokatolicka, proboszcz Morąga i Ornety, który wygłosił homilię na nabożeństwie Ekumenicznym.

Categories: Ekumenizm