Para Prezydencka zaprosiła na doroczne spotkanie przedstawicieli Kościołów i Związków Wyznaniowych obecnych w Polsce oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Prezydent podziękował przybyłym za obecność. – Spotykamy się ze sobą z życzliwością, z uściskiem dłoni. To właśnie buduje siłę naszego państwa i naszej wspólnoty. To, że patrzymy na siebie nawzajem z życzliwością, z wyrozumiałością, że szukamy dróg, które prowadzą nas do porozumienia, do rozwiązywania kwestii wątpliwych, czasem spornych – jak to w życiu. Ale umiemy być razem – podkreślił Prezydent.

Po Prezydencie RP głos zabrali: ks. abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Episkopatu Polski, ks. bp Andrzej Malicki – Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski, Tomasz Miśkiewicz – Przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Grzegorz Kuprianowicz – Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Coroczne spotkanie Pary Prezydenckiej po raz pierwszy od wybuchu pandemii odbyło się – jak wcześniej – w rozszerzonej formule. Do Pałacu Prezydenckiego zaproszono nie tylko głowy Kościołów oraz członków Komisji Wspólnej Rząd i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w skład której wchodzą wszystkie mniejszości narodowe i etniczne, ale również delegacje wiernych świeckich poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych, m.in. przedstawicieli Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu, między innymi, podkreślił: „Tym bardziej ważne dla mnie jest to dzisiejsze spotkanie, dlatego że chcę podziękować wszystkim Państwu – Eminencji, Ekscelencjom, wszystkim Państwu Przewodniczącym – za to, że w obliczu tego straszliwego nieszczęścia, jakie dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą na skutek rosyjskiej napaści na Ukrainę, zachowujemy, po pierwsze, jedność jako państwo, jako społeczeństwo, jako wspólnota ludzi zamieszkujących to terytorium – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

A jednocześnie umiemy też okazać serce sąsiadom, nie oglądając się na żadne okoliczności, nie oglądając się na historię, nie oglądając się na żadne osobiste emocje, które mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć – kierując się tymi najbardziej pozytywnymi emocjami, odruchem serca, odruchem wiary, odruchem miłości do drugiego człowieka. Bardzo jestem za to wdzięczny”.

Ukraiński Kościół Greckokatolicki w Polsce na spotkaniu z Prezydentem reprezentowali: Arcybiskup Metropolita Przemysko-Warszawski Eugeniusz Popowicz,  Ordynariusz Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej Biskup Włodzimierz Juszczak oraz Ordynariusz Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Biskup Arkadiusz Trochanowski.

źródło: www.prezydent.pl/aktualnosci

foto: www.cerkiew.net.pl