7 lutego 1483 roku w Rzymie została wydrukowana praca naukowa profesora, rektora Uniwersytetu Bolońskiego  (wł. Università di Bologna) Jerzego Drohobycza (Kotermaka) p.t. „Prognostyczna ocena roku bieżącego 1483” (łaac. Iudicium Pronosticon Anni MCCCCLXXX III Currentis), pierwsza znana z wydanych na dzisiaj ksiąg ukraińskiego i wschodnio-europejskiego naukowca. Uczniem profesora Jerzego Drohobycza, między innymi, był Mikołaj Kopernik.

*          *          *

Юрій Дрогобич (Котермак)

– перший український доктор медицини

7 лютого 1483 року в римській друкарні Еухарія Зільбера була надрукована праця професора Болонського Університету Юрія Дрогобича «Прогностична оцінка поточного 1483 року», перша з відомих на сьогодні виданих книг українського і східно-європейського автора.

Юрій Дрогобич [Котермак] – (нар. бл. 1450 р., пом. — 4 лютого 1494 р.) –  філософ, мислитель, учений, гуманіст, астроном, астролог, перший український доктор медицини, поет 15 століття. Був ректор Болонського Університету; його учнем був майбутній польський астроном Микола Коперник.

Народився й виріс у Дрогобичі. Навчався у Львові, Кракові, Болоньї (Італія). Наприкінці 80-х рр. XV ст. викладав астрономію та медицину в Краківському Університеті. Ю. Дрогобич пітримував тісні зв’язки з багатьма гуманістами з різних країн, зокрема з італійським гуманістом Ф. Б. Калімахом та піонером кириличного друкарства Ш. Фіолем, видавничу діяльність якого підтримував.

Творчість філософа має гуманістичний характер, що виявляється, зокрема, у його поглядах на природу, Бога, людину. Дрогобич високо цінував людський розум, вірив у його силу і можливості, у здатність пізнання таїн світу та його закономірностей, у спроможність людини використовувати результати пізнавальної діяльності на своє благо. Вважав, що завдяки розумові як головному критерію істинності можна легко „осягнути обшири неба незбагненно великі”, пізнати „таїни у підмісячнім світі й силу могутню зірок”. У людському розумі, освіті, активній діяльності людини вбачав головну рушійну силу історичного розвитку й суспільного поступу. Проблему співвідношення небесного й земного світів розв’язував у дусі неоплатонівської ідеї космічної любові, якою, гадав, сповнений Всесвіт. На думку Дрогобича, людина завдяки своїй доброчесності може уподібнитися до Бога.

Найвідоміші з творів Дрогобмча — „Трактат про сонячне затемнення 20 липня 1478 року”, „Прогностична оцінка поточного 1483 року”, „Трактат з шести розділів про затемнення” (1490) — написані латиною. Його праці містять наукові дані з астрономії, географії, в тому числі визначення географічних координат таких міст, як Львів, Дрогобич, Феодосія (Кафа), Вільно, Москва. Праці Дрогобича були добре відомі у багатьох країнах Європи — зокрема, в Італії, Франції, Німеччині, Угорщині, Польщі.

За даними із: http://litopys.org.ua/