12 лютого 1693 р. в Холмі упокоївся Владика Іван Малаховський, єпископ Перемиський, Самбірський і Сяноцький (1669—1691), єпископ Холмський і Белзький (1691—1693), василіянин, архимандрит Лещинського (до 1685) та Жидичинського монастирів, один з ініціаторів унії в Галичині.

Іван Малаховський походив зі шляхетського роду, що володів маєтностями в Мстиславському воєвідстві на Білій Русі. За найпоширенішою версією, він належав до Малаховських гербу Прус II, за іншими даними — Малаховських гербу Наленч.

В молодості прийняв постриг у василіянському монастирі. Отці-настоятелі запримітили здібного юнака й відправили Малаховського осягати освіту в грецькій колегії святого Атанасія (Рим). Там він навчався впродовж 1664–65 й отримав ступінь доктора богослов’я. Після повернення в Річ Посполиту його приділили до монастиря у Жировичах проповідником.

Надалі Малаховський став ігуменом монастиря у Вільні, де оновив занедбану друкарню, видав церковнослов’янський устав та організував ремонт приналежних монастиру будівель.

Наприкінці 1671 року Малаховський прибув на Закарпаття, аби заступити місце мукачівського єпископа Йосифа Волошиновського.

В 1691 перемиська православна єпархія прийняла унію й була об’єднана з греко-католицькою в єдину на чолі з Інокентієм Винницьким. За пропозицією короля Малаховському доручили керування спорожнілою Холмською кафедрою. Перебуваючи у Холмі, він в короткім часі занедужав й звелів перевести його до лікарні преподобних братів милосердя Святого Іоанна, де 12 лютого 1693 року й помер. Тимчасовим завідувачем справ єпархії став володимирський єпископ Лев Заленський.

Джерело:

https://wp-uk.wikideck.com/