„Naród polski, jak i każdy, kto pomógł Ukrainie, podobny jest do miłosiernego Samarytanina”

W piątek 24 lutego, 365 dzień wojny Rosji przeciwko niewinnej Ukrainie z inicjatywy proboszcza Jarosława Gościńskiego w ramach Ostródzkiego Forum Jedności Chrześcijan w Greckokatolickiej  Cerkwi w Ostródzie  miała miejsce ekumeniczna modlitwa o pokój i zatrzymanie wojny i ludobójstwa w Ukrainie. Modlitwom przewodniczył pasterz Diecezji Olsztyńsko-Gdańskiej  Ks. Bp dr Arkadiusz Trochanowski. Wspólnie modlili się  duchowni różnych wyznań: Ks. Abp i Metropolita Warmiński Józef Górzyński, Superintendent Okręgu Wschodniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego  ks. Waldemar Eggert, Superintendent  emeryt Jan Jerzy Ostryk, ks. Zbigniew Raichelt,  z Kościoła Chrystusowego: ks. Pastor Paweł Wróbel, z Kościoła Rzymskokatolickiego: ks. prał. Roman Wiśniowiecki, Ks. Mariusz Grabas, ks. Jan Zalewski, oraz Ks. Andrzej Gajewski.

Przed nabożeństwem Ks. bp Trochanowski poświęcił ambulans, który został ufundowany ze składek wiernych z parafii Iławy, Ostródy i Brodnicy skupionych przy swoim proboszczu ks. Jarosławie Gościńskim. Ambulans po gruntownym remoncie, który przeprowadził Pan Piotr Święty i wyposażeniu  trafi do Ukrainy. Posłuży jako narzędziem do ratowania ludzkiego życia, które jest największą wartością – podkreślał Ks. bpiskup.

Na początku w żałobną i duchową atmosferę wszystkich zebranych pieśnią „Pływe Kacza po Tysyni” wprowadziła Lena Hnatiuk. Nie obyło się bez łez. Duchowni wraz z wiernymi modlili się o pokój w  Ukrainie w  języku polskim i ukraińskim gdzie doniosłym głosem odśpiewano słowa proroka Izajasza:  „Z nami jest Bóg, zrozumcie to wszystkie narody i powtarzajcie, z nami jest Bóg”. Pasterz diecezji Olsztyńsko-Gdańskiej kierując do nas swoje słowo mówił: Właśnie mija pierwsza rocznica niczym nie sprowokowanej pełnej agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. bezpośrednią inwazją wojsk rosyjskich na ziemie ukraińskie. Siejąc spustoszenie, zabijając nieuzbrojonych cywilów, kobiety i dzieci, burząc miasta i wsie, w Ukrainę wtargnął zbrodniarz, ten sam, który ponad trzydzieści lat temu w oficjalnych dokumentach międzynarodowych podpisywał gwarancje bezpieczeństwa i uznawał jej granice. Ile warte były to zapewnienia, to akurat my wiemy najlepiej, ponieważ wojna toczy się na naszych oczach, a jej bezpośrednie ofiary, uciekając przed ludobójstwem i przesiedleniami, w tym przymusowymi deportacjami tysięcy ukraińskich dzieci do Rosji, przebywają dzisiaj w Polsce.

Postanowieniem synodu biskupów, ten dzień ustanowiliśmy dniem postu, modlitwy i dzieła miłosierdzia. Modlitwą obejmujemy ofiary zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, uchodźców, jak i tych, którzy okazując dobre serce przyjmując pod swój dach  uciekających przed wojną. Kontynuując Władyka podkreślił, iż  modlimy się za naród polski, za to że otworzył swoje serca i przyjął potrzebujących, zachwycając swoją postawą cały świat. Dziś pragniemy również podziękować wszystkim ludziom dobrej woli z różnych wspólnot chrześcijańskich, którzy nieustannie wspomagają Ukrainę. Modlitwa ekumeniczna w Ostródzie jest tego wyrazem. Ks. bp wskazał na to, że wspólna modlitwa jest wyrazem jedności chrześcijan i jednoznacznym sprzeciwem wobec zła, jakim jest wojna. – Wspólnie mówimy „nie” wojnie, mówimy „nie” wszelkiemu złu. Opowiadamy się za dobrem i chcemy być zjednoczeni wokół Chrystusa, który uczy nas pokoju. On jest dawcą pokoju i Jego powinniśmy odkrywać, słuchać i naśladować. Naród polski, jak i każdego, kto pomógł Ukrainie,  możemy porównać do miłosiernego Samarytanina. – W tej modlitwie chcemy wam podziękować – mówił duchowny. Bóg jest miłością, a „miłość cierpliwą jest”. – Tak samo powinno być z naszą modlitwą – powinna być cierpliwą i wytrwałą. Wytrwałość w modlitwie skłania nas, abyśmy wytrwali również w postawie pomocy. Wiemy, że może wystąpić w nas zmęczenie wojną, sytuacją, która jej towarzyszy. Nie traćmy nadziei, że sytuacja Ukrainy pozostanie taką jak dzisiaj jest, ona się zmieni, poprawi, agresja zostanie powstrzymana, trzeba jednak zgodnie prosić o to Boga, trzeba modlić się wytrwale, spokojnie. Pomagajmy w różny sposób, jest to dla nas egzamin z otwartości i serdeczności, z umiejętności przyjścia z pomocą, a także z uszanowania godności osób, które znalazły się w dramatycznej sytuacji. Stajemy wobec takiego wyzwania jako społeczeństwo i jako wspólnota kościelna.” Niech Bóg ratuje Ukrainę, ratuje ukraińskie dzieci, Niech Bóg błogosławi Ukrainie. Niech szerzy się modlitwa o pokój.

Spotkanie modlitewne zakończyło się spontaniczną modlitwą zebranych kapłanów, i utworem „Alleluja” wykonanym na flecie przez Sofiję z Mikołajowa. Następnie zebrani udali się na postną kolację, bogatą w narodowe, ukraińskie potrawy.

Ks. Jarosław Gościński

 Foto: Gość.pl- Krzysztof Kozłowski