02.03.2023 r. w Iławie odbyło się spotkanie duchownych (soborczyk) dekanatu elbląskiego z biskupem Arkadiuszem. Po wspólnej modlitwie duchowni zebrali się na obradach, na których podzielili się swoimi spostrzeżeniami po tegorocznych odwiedzinach duszpasterskich, omówiono plan duszpasterski eparchii, który wymagał pewnych modyfikacji ze względu na zmianę kalendarza liturgicznego grekokatolików w Polsce od września 2023 r. Przedstawiono też obecną sytuację pomocy humanitarnej dla uchodźców przebywających na terenie parafii dekanatu elbląskiego, a także przedstawiono obecny stan katechezy w parafiach.

Soborczyk to również zawsze czas braterskiego spotkania braci w kapłaństwie oraz podzielenia się wspólnymi doświadczeniami.