Decyzją Biskupa Olsztyńsko-Gdańskiego z dnia 08.02.2021 r. Przewielebny ks. protojerej Bogdan Sytczyk został mianowany Dyrektorem Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. Ks. Bogdan jest proboszczem parafii greckokatolickich w Lidzbarku Warmińskim oraz w Dobrym Mieście. Życzymy ks. Dyrektorowi Bożego błogosławieństwa w realizowaniu powierzonej misji.

dekret12022021

Categories: Caritas