12 березня 1863 р. — у Санкт-Петербурзі народився Володимир Вернадський, природознавець, філософ, творець геохемії, біогеохемії та радіогегології, засновник Української АН та першої наукової бібліотеки в Україні, дійсний член УАН, НТШ Паризької та Чеської АН.

*          *          *

Володимира Вернадського можна сміливо зарахувати до геніїв, і недарма його наукові досягнення порівнюють з напрацюваннями Ісаака Ньютона, Чарльза Дарвіна і Альберта Ейнштейна. Занадто глобальні були відкриття Володимира Вернадський (1863-1945) для всього людства. Крім того, що він є автором понад 700 наукових праць, він також знаменитий як:

1. Засновник цілої науки біогеохімії, що вивчає хімічний склад живої речовини і геохімічні процеси, які протікають в біосфері Землі, на основі якої Вернадським була відкрита перша в світі біогеохімічна лабораторія (в даний час Інститут геохімії та аналітичної хімії ім. В. І. Вернадського РАН).

2. Основоположник геохімії – науки про хімічний склад Землі і оточуючих нас планет, про об’єктивні закони руху елементів і ізотопів в різних геологічних середовищах і процесах формування ґрунтів, гірських порід і води на Землі.

3. Автор терміна і нової науки – ядерної геології (радіогеології), відкритої ним… у 1935 році, що вивчає закономірності, які відбуваються в природі ядерних перетворень, і їх прояв в геологічних процесах. Після його ініціативи на території СРСР почався пошук природних родовищ урану і радію.

4. Творець цілого філософського напряму космізму – теорії про народження і еволюцію Всесвіту, згідно з якою космос не хаос, а „структурно-організований впорядкований світ”, в якому людина – це не громадянин (раб, підмайстер, робочий) якоїсь країни, а „громадянин світу”.

5. Найбільший учений ще як мінімум у 12 (!) галузях науки, який здійснив найважливіші відкриття, актуальні донині. А саме: в кристалографії, геології, радіогеології, метеоритиці, палеонтології, ґрунтознавстві, біогеохімії, мінералогії, геохімії, біології, а також філософії і історії.

Радянська енциклопедія називала його „великим радянським ученим”, сучасна Вікіпедія – „найбільшим російським ученим”, забуваючи, що він був українцем і створив у незалежній Україні у 1918 році першу національну Академію Наук за часів гетьмана Павла Скоропадського, академік АН Франції, Чехословаччини, СРСР та інших держав.

за матеріялами: Герої України