W sobotę 25 marca 2023 roku w Parafii św. Jakuba w Lęborku odbyło się spotkanie Rodzin oazowych. Oazowicze biorący udział w spotkaniu to rodziny, które przed laty przeszli formację Ruchu Światło – Życie pod opieką Ojców Franciszkanów z Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Tematem przewodnim tego spotkania były: Relacje: w Małżeństwie i w Rodzinie. Katechezę oraz świadectwo wygłosił ks. Paweł Potoczny z Kościoła grekokatolickiego, proboszcz par. św. Mikołaja z Cyganka/Żelichowa, który przybył na spotkanie wraz z małżonką i dziećmi. „Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? – w tym pytaniu chodzi o moją osobistą odpowiedź. Chodzi o zbudowanie bezpośredniej relacji z Jezusem, której kulminacyjnym momentem ma być Tomaszowe wyznanie  – mój Pan i i mój Bóg. Moja relacja z nim ma być budowana na zasadach dialogu – mówię i słucham, aby później taki sam sposób przenieść to na płaszczyznę rodzinną, małżeńską.” – mówił ks. Paweł. 

Kolejną ważną kwestią poruszoną w katechezie, był aspekt przebaczenia – „musimy mięs świadomość, że przebaczenie jest procesem. Ono nie zawsze dzieje się od razu w naszym sercu. Z perspektywy Boga, przebaczenie jest natychmiastowe. W sakramencie pokuty i pojednania otrzymujemy je natychmiastowo, kiedy wyznajemy nasze grzechy, żałujemy i postanawiamy poprawę, a kapłan udziela nam rozgrzeszenia. Jednak mamy świadomość, że z perspektywy nas ludzi, gdy mamy wybaczyć krzywdę, czy to bliźniemu, czy sobie, czy nawet Bogu, to potrzebuje czasu. Wejście na drogę przebaczenia, to znaczy wyrażenie chęci zmiany jest pierwszym krokiem do zmiany i podążaniem do głębi serca. Przebaczyć z serca – to wypełnić wolę Boga, aby również nam przebaczył Bóg”. Następnie rozważania ks. Pawła podążyły w kierunku zastosowania praktyki przebaczenia w relacji między członkami rodziny, jak wielkie owoce może przynieść czyste serce. 

Ostatnim punktem katechezy było kreowanie codzienności życia małżeńskiego. „To my dorośli odpowiadamy za to, jak wygląda nasza codzienność. Spełniając wiele przymiotów dojrzałości osoby dorosłej w sferze psychicznej, fizycznej i osobowościowej możemy tworzyć naszą codzienność ciekawą. Wręcz mamy obowiązek tworzyć codzienność napełnioną Bogiem oraz taką, w której obecne są owoce Ducha Świętego. Do tego jesteśmy powołani. Mamy każdego dnia dbać o nasze ciało i ducha. Aktywność fizyczna w formie uprawianego jakiegoś sportu oraz aktywność duchowa w postaci modlitw prywatnych oraz wspólnotowych muszą współgrać ze sobą. Nikt z zewnątrz nie stworzy nam idealnego schematu działaniu, ten schemat musimy stworzyć sami dla nas oraz dla naszych rodzin, aby Chwała Boża była obecna. Przez Jej obecność i my również będziemy szczęśliwy”. 

Wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w Eucharystii w Uroczystość zwiastowania Pańskiego. W czasie homilii ks. Paweł Potoczny podkreślił aspekt naszego posłania do świata – podobnie jak anioł Gabriel posłany do Marii z nowiną, że porodzi Syna – Emmanuela, tak samo i my – rodziny chrześcijańskie jesteśmy posłani do świata, aby głosić nowinę, że z nami jest Bóg – Emmanuel, i że tylko w Nim, Jezusie Chrystusie jest zbawienie dla świata.

Spotkanie odbyło się również dzięki gościnności i opiece Proboszcza z Lęborka, o. Roberta Wołyńca. Wszystkich uczestników było ok 60 osób.

Organizatorzy 

Categories: Parafie