Z wielką radością przyjęliśmy informacje o przyznaniu nam dotacji na remonty w naszej wspaniałej zabytkowej świątyni z XIV wieku św. Mikołaja w Żelichowie. Od ponad dziesięciu lat nieustannie, każdego roku przeprowadzamy renowacje zabytków w naszej świątyni. Na rok 2023 zaplanowaliśmy kolejne prace renowacyjne i zabezpieczające. 

Kontynuujemy prace dezynfekcji, dezynsekcji i zabezpieczenia kolejnych elementów wyposażenia świątyni. Do 2023 roku przeprowadziliśmy zabiegi zabezpieczenia chóru wraz prospektem organowym, całego stropu drewnianego z polichromią. Łącznie do końca 2022 roku realizowaliśmy i rozliczyliśmy ponad 20 projektów konserwatorskich na łączna kwotę ponad 2 000 000 zł. O pracach konserwatorskich można przeczytać na naszej stronie parafialnej cyganek.ndg.pl w zakładce Remont Cerkwi. 

Na bieżący rok zaplanowaliśmy prace 

  • prace konserwatorskie przy południowej części ściany wschodniej kościoła 
  • konserwacja obrazów „Boże Narodzenie” i „Pokłon trzech króli” z parapetu empory organowej
  • ratunkowe prace zabezpieczające ambonę

Łączny koszt wszystkich przedsięwzięć to 261 242 zł. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy dofinansowanie od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w wysokości oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Również przygotowaliśmy program prac konserwatorskich ołtarza głównego i otrzymaliśmy pozwolenie na prace od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Także kontynuujemy prace przy renowacji naszego ikonostasu. Kosztami własnymi parafii odbywa się konserwacja 4 obrazów ewangelistów umieszczonych w carskich wrotach. Przy wszystkich obowiązkach konserwacyjnych w zeszłym roku wynikły nieoczekiwane pracy związane z pojawieniem się grzyba w przestrzeni pod emporą. Wszystkie prace przy tej części świątyni również wykonaliśmy własnym nakładem środków finansowych. Empora organowa wraz z chórem to temat, który podąża swoimi torami konserwacji ze względu na złożoność procesu konserwacji konstrukcyjnej. Posiadamy już pełna dokumentacje oraz inwentaryzacje obiektu. 

W minionym roku 2022 dokonaliśmy na własny koszt renowacji konstrukcji ikonostasu wraz z uzupełnieniem o 6 ikon podwójnych Patriarchów Starego Testamentu oraz drzwi diakońskie autorstwa Teofila Kopystyńskiego z 1860 roku. Te ikony wraz drzwiami diakońskimi otrzymaliśmy w depozyt od prywatnych ofiarodawców, którzy użyczyli je dla parafii do kultu. Dzięki temu nasza świątynia nabrała nowego wyglądu i wzbogaciła się o nowe zabytki. 

Nasza niewielka wspólnota parafialna licząca niewiele ponad 100 osób każdego roku podejmuje trud, aby jakiś element zabytku był wyremontowany. Wiele kosztów jest niekwalifikowanych do dotacji chociażby przygotowanie wniosków, drukowanie, opłaty za wydawanie pozwoleń, spotkania, rozmowy ze specjalistami. Niby nie wiele, ale przy tak dużej intensywności prac i tak nielicznej wspólnocie te koszty są znaczne. 

Po raz kolejny składam moje ogromne podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierają nasza parafię finansowo, abyś mogli kontynuować prace konserwatorskie w naszej świątyni. 

Jeśli dostrzegasz dobro w tym co robimy, restaurując tak wspaniały zabytek, możesz wesprzeć nasze prace dokonując przelewu dowolnej kwoty na specjalnie utworzone konto dla renowacji zabytków. 

Parafia Greckokatolicką p.w. św. Mikołaja

Żelichowo 31

82-100 Nowy Dwór Gdański

79 8308 0001 0000 1254 2000 0030

Kod banku (SWIFT) GBWCPLPP

Tytułem: Darowizna na cele kultu religijnego

Z modlitwą i wdzięcznością 

Ks. Paweł Potoczny

Proboszcz 

Categories: Parafie