W czwartek 18 lutego (wspomnienie/święto bł. Jan z Fiesoli [Fra Angelico]) Ojciec Święty przyjął rezygnację z urzędu greckokatolickiego biskupa Piotra Kryka*, egzarchy apostolskiego Niemiec i Skandynawii dla Ukraińców obrządku bizantyjskiego i jednocześnie nominował na to miejsce nowego, dotychczasowego kierownika administracji kijowskiej kurii Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej i także sekretarzem Synodu tejże Cerkwi, biskupa Bohdana Dziuracha*.

___________________________________________________________________________

*Biskup Bohdan Dziurach

Urodził się 20 marca 1967 року. Po ukończeniu szkoły średniej naukę kontynuował we Lwowie. W 1990 roku wstąpił do seminarium duchowego w Drohobyczu.   

Święcenia kapłańskie otrzymał 17 marca 1991 z rąk biskupa Juliana Woronowskiego. 19 sierpnia 1995 złożył śluby zakonne w zakonie Ojców Redemptorystów. Pełniąc posługę był m.in. opiekunem ukraińskich studentów w Strasburgu, mistrzem nowicjatu we Lwowie oraz kapelanem szpitala dziecięcego tamże.

Został wybrany biskupem pomocniczym archieparchii kijowskiej. 21 grudnia 2005 r. Papież Benedykt XVI zatwierdził ten wybór i nadał mu stolicę tytularną Vagada. Chirotonii biskupiej udzielił mu 15 lutego 2006 r. kardynał Lubomyr Huzar.

W roku 2006 został mianowany na sekretarza Synodu Biskupów Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. Od 2009 był również kierownikiem administracji Cerkwi.

18 lutego 2021 papież Franciszek przeniósł go na urząd egzarchy apostolskiego Niemiec i Skandynawii.

*Biskup Piotr Kryk

Urodził się 25 kwietnia 1945 r. w Kobylnicy Wołoskiej.  W 1947 r. był deportowany razem z rodzicami na Warmię i Mazury.

W 1964 roku został alumnem wyższego seminarium duchownego w Olsztynie. W latach 1965–1967 odbył zasadniczą służbę wojskową w Brzegu. W 1967 r.  kontynuował naukę w wyższym seminarium duchownym w Warszawie. Po ukończeniu studiów przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Władysława Miziołka. Był duszpasterzem w licznych parafiach na Warmii (pomagał w pracy, między innymi, ks. mitratowi Mirosławowi Ripeckiemu w Chrzanowie k. Ełku) i Dolnym Śląsku. Od 1985 r. był proboszczem parafii greckokatolickiej we Wrocławiu i dziekanem wrocławsko-legnickim.

W 1996 r. został mianowany dziekanem polowym Wojska Polskiego dla katolików obrządku bizantyjsko-ukraińskiego i konsultorem greckokatolickiego biskupa przemyskiego.

20 listopada 2000 r. przyjął godność greckokatolickiego egzarchy apostolskiego Niemiec i Skandynawii. Sakrę biskupią otrzymał 3 lutego 2001 roku w Monachium.

18 lutego 2021 r. Papież Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnionej funkcji.

Categories: Z życia UKGK