Boską Liturgią zakończyły się wspólne rekolekcje kapłańskie dla duchownych Archieparchii przemysko-warszawskej, Eparchii wrocławsko-koszalińskiej oraz Eparchii olsztyńsko-gdańskiej.

Konferencje rekolekcyjne wygłosił abp – emeryt Ihor (Isiczenko), doktor nauk filologicznych, profesor katedry Instytutu Literatury Ukraińskiej Państwowego Uniwersytetu im. W. Karazina w Charkowie.

Treścią tegorocznych rekolekcji było życie i posługa św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika.

W rekolekcjach udział wzięło 80 kapłanów wraz z Abp. Eugeniuszem, metropolitą przemysko-warszawskim i Władyką Włodzimierzem, biskupem eparchialnym wrocławsko-koszalińskim. W tym samym czasie biskup eparchialny olsztyńsko – gdański Władyka Arkadiusz, jako delegat naszego Kościoła w Polsce, uczestniczył w 395. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się od 12 do 14 czerwca w Lidzbarku Warmińskim.

Miejscem tegorocznych rekolekcji było Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku (Oblacka Przystań, ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec).

@Biuro Prasowe Eparchii olsztyńsko-gdańskiej