W piątek 16.06.2023 w placówce Caritas Eparchii Olsztyńsko – Gdańskiej „EMAUS” w Henrykowie odbyły się  Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem: „ Razem tworzymy rodzinę”. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił ks. bp Arkadiusz Trochanowski  Eparcha Olsztyńsko – Gdański, Dyrektor Caritas ks. Bogdan Sytczyk oraz kierownik WTZ Pani Grażyna Skuratko. W swoim przemówieniu do uczestników święta ks. Biskup Arkadiusz nawiązał do tegorocznego przesłania obchodów Dni Rodziny podkreślając wspólną odpowiedzialność  za rodzinę, która spoczywa na wszystkich jej członkach. Rodzina to wzajemne okazywanie sobie miłości, szacunku oraz wsparcia. Dużo pozytywnych emocji dostarczyły zawody sportowe, pokaz mody i występy taneczne. W trakcie uroczystości panowała bardzo rodzinna atmosfera.

„Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie.”

 Jan Paweł II

Categories: Caritas