Poniedziałkowym przedpołudniem 8 marca, przy zimowej aurze i padającym od czasu do czasu śniegu, greckokatolicka wspólnota Górowo Iławeckiego, rodzina, przyjaciele i znajomi pożegnali Zenona Deputa, współmieszkańca znanego zwłaszcza starszemu pokoleniu.

Środowisko Zenona Deputa szczególnie ceniło za jego uzdolnienia i umiejętności. Był on bowiem artystą malarzem (chociaż utrzymującym się z prowadzonych prac remontowych). Nie takim legitymującym się dyplomem, lecz posiadającym naturalny talent, który cały czas, w miarę swoich skromnych umiejętności, rozwijał i pielęgnował.

Wielu mieszkańców Górowa Iławeckiego i okolic posiada w swoich mieszkaniach prace autorstwa miejscowego, jak go niektórzy nazywali, „naszego Matejki”. Są to głównie obrazy o treści religijnej, pejzaże, architektura miejska, martwa natura. Niektóre z jego prac trafiły także za granicę.

W okolicach Górowa Iławeckiego Zenon Deput wraz z rodziną osiedlili się mocą deportacyjnej akcji „Wisła” w 1947 r. przesiedleni z pod rodzinnej Sieniawy, miejscowości do której malarz kilkakrotnie powracał, a często wspominał w rozmowach z przyjaciółmi.

Po roku 1981, kiedy to miejscowa parafia greckokatolicka w Górowie Iławeckim pozyskała na własność niszczejący kościół gotycki, Zenon w sposób szczególny zaangażował się w jego renowację. Jego autorstwu, między innymi, należało uzupełnione malowidło na odremontowanym stropie. Ta praca przetrwała dwa dziesięciolecia, aż do przeprowadzenia pełnych prac konserwatorskich.

Był on również autorem czterech głównych ikon w pierwotnym ikonostasie w Cerkwi w Górowie Iławeckim. Po powstaniu nowego ikonostasu, ikony autorstwa Zenona Deputa zostały przekazane do cerkwi w Elblągu. Tam również artysta stworzył freski na ścianach świątyni oraz uzupełnił ikony w ikonostasie o kolejne rzędy. Na początku 2021 r. kiedy elbląscy grekokatolicy przenieśli się do nowej świątyni, ikonostas został przekazany dla wspólnoty greckokatolickiej w Rzeszowie.

Przez ponad dwadzieścia lat Zenon Deput związany był  z ukraińską szkołą w Górowie Iławeckim gdzie, dzięki uprzejmości dyrekcji, posiadał niedużą pracownię. Z tego okresu pochodzą liczne malowidła tematyczne zdobiące szkołę (jak również pobliską szkołę podstawową). Chętnie brał udział w warsztatach artystycznych z młodzieżą, szczególnie w zajęciach z projektowania plakatów i afiszy.

Zmarł  w wieku 87 lat.

Bohdan Tchórz