11 marca 2021 r. miało miejsce 388 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W trakcie obrad biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Biskup Arkadiusz Trochanowski został mianowany Przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie na okres pięcioletniej kadencji.

11 березня 2021 р. було проведено 388 зібрання Конференції Єпископів Польщі. В часі зборів проведено вибори до різних інституції та органів КЕП. Владику Аркадія Трохановського обрано Головою відділу до контактів з Греко-католицькою Церквою в Україні на час п’яти років.