Z wielką radością dziele się z Wami radosną informacją, że rozpoczęliśmy kolejny etap odbudowy wieży przy naszej świątyni.

Jak do tego doszło?

Przed 2015 rokiem prace przy fundamentach podstawy wieży

2016 rok – odtworzenie projektu budowlanego na podstawie dokumentacji fotograficznej.

2015-2019 – prace konserwatorskie przy elewacji

2015-2017 – gromadzenie materiału budowlanego – drewna konstrukcyjnego

2017 rok – rozpoczęcie prac budowlanych, wymiana stropu i założenie tymczasowego pokrycia dachowego.

2023 rok – prace budowlane konstrukcji głównej do poziomu hełmu wieży.

Efekt tegorocznych prac będzie już widoczny z daleka. Wysokość wieży po zakończonych pracach w tym roku to około 15 m. Cała wieża będzie mierzyła ponad 34 metry wysokości.

Pozostanie jeszcze do zrobienia w następnych etapach (poniższe etapy wypisane w bardzo ogólnym ujęciu):

  • hełm wieży z pokryciem gontowym
  • elektryka oraz ppoż
  • schody na poszczególne kondygnacje

Prace budowlane – rekonstrukcja zabytkowej wieży przy świątyni p.w. Św. Mikołaja finansowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki własne parafii Greckokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie pochodzące z dobrowolnych darowizn prywatnych sponsorów.

Wesprzyj prace remontowe: https://ofiaraonline.pl/parafia-swmikolaja?fbclid=IwAR2S-ODXS46pl3FFbEMa3LKWM5BNI5wZJyv-INzdainETfkWM06jDZiz3pY

З великою радістю ділюся з Вами радісною новиною, що ми почали черговий етап відбудови вежі – дзвіниці при нашій святині.

Як це сталося?

Перед 2015 роком праці при підвалині підстави вежі.

2016 рік – відтворення будівельного проекту на основі фотографії старої вежі.

2015-1019 консерваторські праці при мурах підстави.

2015-2017 – громадження будівельного матеріалу – конструкційного дерева

2017 рік – початок будівельних робіт, виміна стелі і заложеня тимчасового дахового покриття.

2023 рік – будівельні праці основної конструкції до рівня шолому вежі.

Ефект тогорічних робіт буде видно вже з далека. Висота вежі після закінчення в тому році буде 15 метрів. Ціла вежа буде висока на понад 34 метри. 🗼

Лишитися ще зробити наступні кроки:

  • шолом з хрестом і деревʼяним покриттям
  • електрика і система протипожежна.
  • сходи на кожний з трьох поверхів

Будівельниі праці – реконструкція старовинної вежі при святині Св. Миколая Мир Ликійського Чудотворця фінансуються грішми Міністерства Культури і Історичної Спадщини Уряду Польщі а також коштами власними парафії, які походять від приватних жертводавців.

Підтримка ремонтних робіт: https://ofiaraonline.pl/parafia-swmikolaja?fbclid=IwAR2S-ODXS46pl3FFbEMa3LKWM5BNI5wZJyv-INzdainETfkWM06jDZiz3pY

proboszcz ks. Paweł Potoczny

Categories: Parafie