7 вересня 1984 р. в Римі відійшов у вічність Патріярх Йосиф Сліпий (Йосиф
Сліпий -Коберницький-Дичковський), в’язень радянських концтаборів, Патріярх
Української Греко-Католицької Церкви. Залишив по собі велику духовну та
інтелектуальну спадщину.
Цитата:
«Полюбіть науку, плекайте і збагачуйте її своєю працею та своїм знанням,
будьте її служителями! Споруджуйте храми науки, вогнища духовної сили
Церкви та Народу, пам’ятаючи, що немислиме повне життя Церкви і
Народу без рідної науки. Наука – це їхнє дихання життя»!

Із «Заповіту Патріярха Йосифа Сліпого»