Te słowa wypowiedział w szpitalnej kaplicy ks. Arkadiusz Trochanowski, biskup diecezji olsztyńsko-gdańskiej obrządku greckokatolickiego, który w czwartek 28 września poświęcił wiszące tam ikony.

– Dziękuję szpitalowi za ogromne wsparcie, które jest konieczne i potrzebne. Pokazuje, że bez pomocy ze strony Polski Ukraina mogłaby wiele stracić – mówił biskup. – Polacy otworzyli swoje domy, byli jak miłosierny Samarytanin. Ktoś obcy stał się nagle domownikiem. Dziękuję za przyjęcie kobiet z dziećmi, osób starszych, za opiekę nad osobami poranionymi. Dziękuję za bezinteresowność, która wpisuje się w realizację przykazania miłości do Boga i w sposób szczególny miłości do bliźniego. Proszę, aby ta pomoc była dalej udzielana, bo w Ukrainie toczy się walka o życie. Dziękuję za każdą pomoc która trafiła na Ukrainę. A szpitalowi bardzo dziękuję za to, że ratuje ukraińskie życie. Na ręce pani dyrektor chcę wręczył podziękowanie.

– Dziękuję w imieniu pracowników – odpowiedziała dyrektor Irena Kierzkowska, – Udzielamy pomocy szpitalowi we Lwowie już od czasu konfliktu na Krymie w 2014 r. i na pewno jeszcze będziemy dalej pomagać.

Źródło: https://www.facebook.com/WSSOlsztyn/posts/809724124491724