Połączone siły lokalnych parlamentów, to jest Rady Miasta Górowo Iławeckie oraz Rady Gminy Górowo Iławeckie na uroczystej sesji, z udziałem bardzo wielu dostojnych gości oraz licznie zgromadzonej publiczności 10 listopada skorzystały ze swoich uprawnień i zgodnie z przepisem kompetencyjnym art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym postanowiły o nadaniu honorowego obywatelstwa gminy. Zgodnie z ustanowionym zwyczajem nadanie Honorowego Obywatelstwa odbywa się w sposób zapewniający uroczysty charakter temu wydarzeniu i jest ono  poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby.

Wyjątkowym gościem uroczystości był ordynariusz greckokatolickiej Diecezji Olsztyńsko-Gdańskiej bp Arkadiusz Trochanowski.

Honorowym Obywatelem został Miron Sycz, a uroczystość odbyła się w auli Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Uroczystość uświetniła obecność na sali sześciu pocztów sztandarowych – szkolnych i strażackich.

Laudacji uhonorowanego dokonali Wójt Gminy Górowo Iławeckie Bożena Świtaj oraz Burmistrz Górowa Iławeckiego Jacek Kostka.

Dziękując za zaszczytne wyróżnienie Miron Sycz, wyraźnie wzruszony, między innymi zaznaczył: „Drodzy, tak naprawdę, to z Górowem Iławeckim i regionem związany jestem od 1974 roku, z niewielką przerwą na studia, zakochałem się w tym mieście i trwa to do dzisiaj. Lubię to miasto i gminę, między innymi i za to, że wszystkich tutaj się zna. Tutaj nie ma żadnych tajemnic, tutaj nikt nie potrafi robić głupstw, dlatego, że za godzinę wszyscy o tym wiedzą. To jest wielki atut i plus tego niezwykłego społeczeństwa”.

(bt)

Categories: Bp Arkadiusz