За благословенням нашого Єпископа Кир Аркадія, Карітас підготовив великопісні скретч картки, які можна придбати у парафіях Ольштинсько-Ґданської Єпархії. Пожертви будуть призначені на організовування різних молодіжних заходів після закінчення пандемії.

Скретч – картка, це завдання на кожний день Великого посту, яке кожний вірний без огляду на вік може виконати.

Дякую за співпрацю і надіюся на наш спільний успіх.

З молитвою.

о. Богдан Ситчик

Директор Карітас

Z błogosławieństwa naszego Biskupa Arkadiusza, Caritas przygotował wielkopostne zdrapki, które można kupić w parafiach Eparchii  Olsztyńsko-Gdańskiej. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na organizację wydarzeń dla dzieci i młodzieży po zakończeniu pandemii.

Wielkopostna zdrapka to zadanie na każdy dzień Wielkiego Postu, które każdy wierny bez względu na wiek może wykonać.

Dziękuję za współpracę i wyrażam nadzieję na wspólny sukces.

Z modlitwą,

Ks. Bogdan Sytczyk

Dyrektor Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej

Categories: Caritas