We wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu odbyła się wspólna modlitwa biskupa Arkadiusza Trochanowskiego z duchownymi Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. W tym roku miejscem spotkania była cerkiew św. Andrzeja Apostoła w Bartoszycach. Zebrani wspólnie modlili się słowami Pokutnego Kanonu św. Andrzeja z Krety. Nabożeństwu przewodniczyli ks. bp Arkadiusz Trochanowski oraz ks. Protosyncel Jan Hałuszka.

Biskup Arkadiusz w swym słowie podkreślił znaczenie wybaczenia dla właściwego przeżycia czasu postu.

Po nabożeństwie zostały wręczone dekrety dla księży Dziekanów, a także mianujące do innych zadań.

Ksiądz Biskup podziękował dla zebranych za wspólną modlitwę oraz dla proboszcza, ks. Juliusza Krawieckiego za okazaną gościnność.

Duchowni otrzymali również liturgikony z nowym ukraińskim tłumaczeniem Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma i Bazylego Wielkiego, które będzie obowiązywało od święta Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy (25.04.2024).

foto: ks. Igor Hubacz