– Myślę, że wniesienie doświadczenia Warmii i Mazur może pomóc w łagodzeniu często niepotrzebnie wyrastających po obu stronach granicy problemów. To szczególny teren dla grekokatolików – mówi bp Arkadiusz Trochanowski, eparcha olsztyńsko-gdański.

ks. Dariusz Sonak: Ksiądz Biskup dołączył do grona KEP. Jakie wrażenia odniósł Ksiądz Biskup podczas swojej pierwszej konferencji?

bp Arkadiusz Trochanowski: Bardzo dobre. Wielu biskupów znałem z telewizji lub gazet. Czytałem ich książki i artykuły, a tutaj była możliwość bezpośredniej rozmowy. Przyjęto mnie bardzo życzliwie, gratulowano niedawnej nominacji. Całe spotkanie odbywało się z zachowanie reżimu sanitarnego. Wszyscy byli oddaleni od siebie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wiem już także, że w trakcie spotkań KEP lepiej zachować stałą czujność. Nie zdążyłem jeszcze ogarnąć okiem sali, a już zostałem zgłoszony do wyborów na przewodniczącego Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie. Podczas spotkania dyskusja toczyła się wokół aktualnej sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego. Zagadnienia te nie dotyczą bezpośrednio Kościoła greckokatolickiego, jednak wiele z nich może być pomocnych w naszej pracy duszpasterskiej. Mam tu na myśli przede wszystkim miejsce i rolę katechezy. Jest to trudne zagadnienie. Poziom nauczania często jest niezadowalający. Obecnie, w czasie pandemii, dodatkowym wyzwaniem stało się nauczanie zdalne.

źródło: Posłaniec Warmiński

Categories: Wywiady