Dzisiaj w Olsztynie odbyło się szkolenie „Standardy ochrony dzieci” w wymiarze sześciu godzin dydaktycznych, w którym udział wzięli Władyka Arkadiusz Trochanowski, biskup olsztyńsko-gdański, duchowni Eparchii olsztyńsko-gdańskiej oraz s. Franciszka Sałamaszek SNMP.

Szkolenie przeprowadził ks. dr Tomasz Liszewski (Archidiecezja Łódzka). Wykłady obejmowały następujące zagadnienia:

  • konteksty społeczne związane z krzywdzeniem dzieci;
  • zmiany prawne wprowadzone w związku z tzw. Ustawą Kamilka;
  • obowiązki dotyczące personelu;
  • rola kodeksów dobrych praktyk;
  • procedury związane ze zgłaszaniem przemocy;
  • pytania i odpowiedzi dotyczące ochrony dzieci.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Eparchię olsztyńsko-gdańską Kościoła greckokatolickiego w Polsce we współpracy z Fundacją św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski.