W roku 2021 przypada 44 rocznica śmierci oraz 100 rocznica święceń kapłańskich ks. mitrata Bazylego Hrynyka. Eparchialne uroczystości upamiętnienia jego osoby miały miejsce w Parafii Greckokatolickiej w Cyganku-Żelichowie – pierwszej parafii greckokatolickiej założonej przez ks. Hrynyka, która była dla niego bazą dla wyjazdów do innych punktów, w których prowadził swą działalność.

Boskiej Liturgii w intencji zmarłego kapłana przewodniczył ks. Bp Arkadiusz Trochanowski. W czasie homilii Hierarcha przybliżył postać Księdza Hrynyka oraz wezwał do kontynuowania jego misji zarówno przez kapłanów jak i wiernych.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii w domu parafialnym miała miejsce konferencja naukowa. Prelegentami byli historyk Łukasz Kęmpski oraz prof. Igor Hałagida. Pan Kęmpski w swoim referacie przedstawił historię miejscowości Żelichowo, której początki sięgają XII w. oraz ich mieszkańców, którzy reprezentowali różne kultury, narodowości i wyznania na przestrzeni wieków. Przedstawiona została również historia świątyni, która jest datowana na 1352 i jest obecnie najstarszą świątynią na terenie Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.

Prof. Igor Hałagida przedstawił szczegółową biografię Księdza Hrynyka wskazując na jego odwagę, heroizm oraz zaangażowanie zwracając uwagę na takie fakty jak wystawianie przez niego fałszywych metryk dla ludności żydowskiej czy tworzenie duszpasterstw greckokatolickich w powojennej Polsce mimo konsekwencji, które go spotykały. Prof. Hałagida wyjaśnił również tytuł swej monografii poświęconej ks. Hrynykowi „Szpieg Watykanu”. Ks. Hrynyk cieszył się wielkim autorytetem wśród duchowieństwa, na jednej z zaprezentowanych przez Profesora zdjęć przedstawiającym 50 rocznicę święceń ks. Hrynyka widoczny był jeden z biskupów podziemnego Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie, który przybył na tą uroczystość. W opinii profesora Hałagidy ks. Bazyli Hrynyk był również przedstawiany jako kandydat do święceń biskupich.

Na spotkaniu obecnymi byli również wierni pamiętający postać Księdza Hrynyka, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z niezłomnym kapłanem greckokatolickim. 

W trakcie spotkania wybrzmiał postulat rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Księdza Bazylego Hrynyka jako tego, którego misja przyczyniła się do odnowienia Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

Spotkanie zakończyło się słowami podziękowań ks. Pawła Potocznego – Proboszcza Parafii św. Mikołaja w Żelichowie oraz ks. bpa Arkadiusza Trochanowskiego.

(red.)