Dziś swoje 60 urodziny oraz 34 rocznicę święceń kapłańskich obchodzi ks. mitrat Andrzej Sroka – Proboszcz Parafii Greckokatolickich w Pasłęku, Elblągu oraz Godkowie. Życzymy Księdzu obfitych łask Bożych, wytrwałości w pełnieniu powołania oraz rychłego ukończenia budowy elbląskiej Cerkwi.

Сьогодні свої 60 уродини та 34 річницю ієрейських свячень відзначає о. мітрат Андрій Сорока – Парох Парафії в Пасленку, Ельблонзі та Ґодкові. Бажаємо Отцю Божого благословення, витривалості у здійснюванню свого покликання та скорого завершення будови ельблонської Церкви. На многі та благі літа!

Categories: Parafie