W niedzielę 27.06.2021 w Pieniężnie, ks. Artur Masłej świętował 30 rocznicę swych święceń kapłańskich. W uroczystościach wziął udział Hierarcha Olsztyńsko-Gdański, który skierował słowo do wiernych Parafii oraz złożył życzenia wytrwałości w dalszej posłudze dla ks. Artura. Ks. Biskup Arkadiusz Trochanowski zwrócił się również ze szczególnym słowem do Sióstr Bazylianek, które podjęły decyzję o zamknięciu swego domu w Pieniężnie.

Biskup Arkadiusz podziękował im za czas poświęcony na posługę na terenie parafii Pieniężnie i w okolicy oraz życzył im siły w realizacji nowych wyzwań.

Po wspólnej Liturgii wszyscy zarówno duchowni, zaproszeni goście jak i parafianie spotkali się na wspólnym pikniku.