Decyzją Hierarchy Olsztyńsko-Gdańskiego nastąpiła zmiana personalna w Parafii Greckokatolickiej p.w. Błogosławionego Księdza Jana Ziatyka w Toruniu. 31 lipca z obowiązków proboszcza został zwolniony ks. Jarosław Gościński, który od wielu lat pokonywał odległość ponad 100 kilometrów dojeżdżając z Iławy. Od 1 sierpnia na urząd administratora parafii został powołany ks. Dymitr Leszko, dotychczasowy wikariusz w parafiach greckokatolickich w Górowie Iławeckim oraz Lelkowie. Dzięki tej zmianie, parafia w Toruniu otrzyma duszpasterza rezydującego na terenie miasta Toruń.