W sobotę 14 sierpnia w greckokatolickim soborze p.w. Pokrowy Przenajświętszej Bogurodzicy w Olsztynie odbył się koncert pt.: „Kondakion o Nawróconej”.

Na początku wszystkich przybyłych gości, którzy wypełnili cerkiew, przywitał proboszcz olsztyńskiej parafii ks. Jan Hałuszka. Następnie w odpowiedniej oprawie artystycznej zabrzmiały bizantyjskie hymny. Swoim prawie godzinnym występem zachwycił wszystkich zespół Scholi Węgajty. Zaprezentowali w swoim własnym opracowaniu jeden z Kondakionów autorstwa Romana Melodosa – „Kondakion o Nawróconej”. Ten wielki bizantyjski poeta religijny tworzył na czasów cesarza Justyniana I. Żył na przełomie V i VI w. a zmarł około 555 r. w Konstantynopolu.

Zespół Scholi Węgajty, aby przybliżyć wspaniałość poezji Romana Melodosa przetłumaczył ten hymn na język polski. Cały  Kondakion został wykonany w języku polskim na melodię bizantyjskich hymnów. Zadania przetłumaczenia tekstów podjął się członek zespołu Scholi Węgajty, Maciej Kaziński z Proszowej.

Na zakończenie koncertu Hierarcha Olsztyńsko-Gdański Ks. Bp Arkadiusz Trochanowski podziękował wszystkim artystom oraz całej publiczności, która przybyła na ten występ.

Schola Węgajty powstała niedaleko Olsztyna w 1994 r. Tworzą go śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Schola zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczna i plastyczną.

(red.)

foto: Zbigniew Piszczako

Categories: Katedra