W niedzielę 15 sierpnia po liturgii w greckokatolickim soborze p.w. Pokrowy Przenajświętszej Bogurodzicy odbył się obrzęd poświęcenia ikon. Schola Węgajty zorganizowała kurs pisania ikon dla wszystkich zainteresowanych teologią ikony. Wybrano Sobór greckokatolicki w Olsztynie, aby tutaj poświęcić uroczyście wszystkie napisane ikony.

Do całej uroczystości odniósł się także w homilii biskup Arkadiusz Trochanowski, który powiedział m. in.: „Ikona jest obecna od samego początku w chrześcijaństwie. Dla wschodnich chrześcijan przedmiotem kultu nie jest sam obraz (drewno i farby), ale to co ta ikona przedstawia. Jest to swego rodzaju takie zwierciadło. Kontemplując ikonę przenosimy się w świat duchowy, szukamy tego co jest zakryte dla ludzkiego oka. Ikona nie przedstawia ale objawia, stara się ukazać inny świat. Ikona przechodziła różne dzieje. Na początku chrześcijaństwa wielu Ojców Kościoła miało wątpliwości co do ukazywania oblicza Chrystusa. Swoje tezy argumentowali nauką Starego Testamentu, że nie należy pokazywać oblicza Boga ponieważ nikt Go nie widział. Jednocześnie coraz większe znaczenie zdobywała nauka o prymacie Wcielenia Chrystusa. Skoro Jezus nie wcielił się pozornie a prawdziwie, tzn., że można przedstawiać oblicze Chrystusa i wydarzenia z Nim związane na ikonach. To samo dotyczy Bogurodzicy i wydarzeń z Nią związanych. Ponadto na ikonach mogą być umieszczani święci, którzy zachłysnęli się Bożą nauką. Zwycięstwo kultu ikony miało miejsce w 843 r. kiedy to ustanowiono Święto Ortodoksji, Święto Prawosławia, które obchodzone jest w I niedzielę Wielkiego Postu w Kościele Wschodnim. Ikona ma pomóc nam w odnajdywaniu Boga. Jest to połączenie świata widzialnego z obszarem ukrytym poza wzrokiem człowieka. Ikona przypomina nam poprzez swoje złoto, którym tak bardzo się odróżnia od obrazu,  że wezwani jesteśmy do przemienienia naszej rzeczywistości. Człowiek powinien dążyć do przebóstwienia – tak tłumaczy nam teologia ikony ziemskie życie człowieka. Podziwiając ikonę jak sztukę umiejmy w ikonie odnajdywać pośrednictwo w szukaniu Boga”.

Po liturgie przy śpiewach Scholi Węgajty Biskup Arkadiusz przeczytał modlitwy na poświęcenie ikon. Następnie je pobłogosławił i poświęcił. Na zakończenie każda z osób odebrała z rąk  Biskupa Arkadiusza swoją własnoręcznie napisaną ikonę. Ponadto Biskup Arkadiusz podziękował wszystkim, którzy w taki sposób pogłębiają swoją duchowość i odkrywają dla siebie bogactwo chrześcijańskiego Wschodu.

(red.)

foto: Anna Cieślak