W dzień 30 rocznicy niepodległości Ukrainy (24 sierpnia 2021 r.) razem ze wszystkimi rodakami, czy to mieszkającymi w Ukrainie, czy przebywającymi na emigracji, czy też tworzącymi grupy mniejszości narodowych w różnych krajach świata, Ukraińcy Górowa Iławeckiego i okolic, wraz z przyjaciółmi i zaproszonymi gośćmi uroczyście uczcili tę datę.

Święto rozpoczęło się uroczystą mszą św. odprawioną w miejscowej cerkwi pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego koncelebrowanej przez ordynariusza Greckokatolickiej Diecezji (eparchii) Olsztyńsko-Gdańskiej biskupa Arkadiusza Trochanowskiego. Razem z biskupem przy ołtarzu stanął ks. mitrat, proboszcz Jan Łajkosz.

Obchodzone święto, trzydziesta rocznica niepodległości, wymaga głębokiej refleksji historycznej i szczególnej powagi do niego, bowiem, co podkreślił w słowie do wiernych biskup Trochanowski – Powinniśmy dzisiaj głęboko i szczerze modlić się i dziękować Bogu za dar niepodległości, a także prosić o pomyślną przyszłość całego narodu. Na ziemi żyje wiele narodowości, lecz nie każda z nich cieszyć się może własnym i niepodległym państwem. Ukraińcy go mają, więc tym bardziej powinni go szanować i dbać o niego, ponieważ, jak uczy nas historia, nic nie jest dane na wieczność.

O drugą część święta zadbali nauczyciele, personel techniczny i uczniowie górowskiego Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. Na scenie, urządzonej na zapleczu szkolnych zabudowań, ze słowno-muzycznym montażem wystąpili pedagodzy z uczniami, zaprezentowały się szkolne zespoły wokalne, a także wystąpili zaproszeni na uroczystość artyści z Olsztyna.

Warto wspomnieć, że, między innymi, w uroczystości wzięli udział Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Jacek Protas – poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

(bt)

*        *        *

Спільнота Гурова Ілавецького відзначила 30 років незалежності України

«Просіть і буде вам дано»

У день 30-ої річниці незалежності України, коли-то українці в материку, а також на поселеннях, куди їх закинула доля, зібралися у своїх, чи то більших, чи і зовсім невеликих спільнотах, щоби відзначити цю величну дату, до них приєдналася також українська громада Гурова Ілавецького разом зі своїми приятелями та запрошеними гістьми.

Початком святкувань стала Божественна Літургія у місцевому храмі Воздвиження Чесного Хреста, яку відправив Ольштинсько-Ґданський Єпарх Аркадій Трохановський у сослужінні о. митрата Івана Лайкоша.

День даного свята, тридцятої річниці незалежності, вимагає глибокої історичної рефлексії та особливої поваги до нього, бо ж, як це відзначив у проповіді Владика Трохановський: Ми сьогодні повинні щиро молитися й дякувати Богу за дар свободи та просити про краще майбутнє українського народу. На світі маємо багато народів, але не всі вони мають свої держави. Українці її мають і тим паче повинні дбати про неї, бо шлях до волі був не простий і про неї треба дбати в спосіб особливий та захищати її.

Про другу частину свята задбав вчительський колектив, технічний персонал та учні місцевого Комплексу шкіл з українською мовою навчання. На програму склалися поетична частина з піснями на патріотичні теми, виступи гостей та концерти шкільних та запрошених до участі у святі артистів і художніх колективів.

(бт)