18 maja 2021 r. zgodnie z Kan. 196 i Kan. 622  § 1 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich został powołany Wydział Katechetyczny Olsztyńsko-Gdańskiej Eparchii, a na stanowisko Dyrektora został powołany ks. Mitrat Jan Łajkosz – Syncel. Następnie Dyrektor przedstawił Biskupowi propozycje kandydatów na członków Wydziału spośród duchowieństwa, osób życia konsekrowanego oraz świeckich. Po zatwierdzeniu kandydatur oraz zgodzie samych kandydatów, a w przypadku osób życia konsekrowanego również i zgodzie przełożonych Wydział rozpączął wstępne prace w składzie:

  • Ks. Syncel Jan Łajkosz – Dyrektor
  • Ks. Roman Storoniak
  • Ks. Igor Hubacz
  • Siostra Olena Danuta Mańkut SNPM
  • Siostra Józefa Maria Rodycz ONMP
  • Pani Nadija Ortyńska.

Ks. Jan Łajkosz zwołał dwukrotnie posiedzenie Wydziału w formie on-line, aby przygotować plan pracy Wydziału.

W piątek 03 września w Olsztynie odbyło się spotkanie Wydziału Katechetycznego Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej z Biskupem Arkadiuszem. W czasie spotkania przedstawiono Księdzu Biskupowi plan pracy, przedyskutowano sprawy związane z organizacją różnego rodzaju konkursów i olimpiad, zaplanowano spotkania formacyjne dla katechetów Eparchii oraz przedstawiono propozycje nowych przedsięwzięć.

Po zakończeniu spotkania członkowie Wydziału wraz z Księdzem Biskupem, Księdzem Protosyncelem oraz wiernymi Parafii Katedralnej zebrali się w świątyni na Mołebniu. Po nabożeństwie Kanclerz Kurii ks. Igor Hubacz odczytał Dekrety powołania do składu Wydziału dla wszystkich członków, a Ksiądz Biskup Arkadiusz wraz z ks. Janem Łajkoszem uroczyście je wręczyli członkom Wydziału.

Następnie była sprawowana Boska Liturgia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Liturgii przewodniczył Ksiądz Biskup Arkadiusz, a wraz z nim przy ołtarzu stanęli ks. Jan Hałuszka oraz ks. Igor Hubacz. W czasie homilii Biskup Arkadiusz zwrócił się do uczniów, rodziców oraz nauczycieli odwołując się do fragmentu Ewangelii od św. Mateusza mówiącej o talentach.

Zarówno dla Członków Wydziału Katechetycznego jak i dla wszystkich, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny niech Dobry Bóg obficie błogosławi!

(red.)

foto: A. Farańczuk