Od roku 2020 w cerkwi greckokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Żelichowie trwają prace konserwatorskie przy polichromowanym stropie i emporze z prospektem organowym. Z uwagi na bardzo szeroki zakres prac, stan poszczególnych elementów oraz ich gabaryty, zmuszeni jesteśmy do etapowania poszczególnych zadań. Niebagatelną rolę ma też finansowa skala przedsięwzięcia co w sytuacji nielicznej i nie nazbyt bogatej parafii jest dużym wyzwaniem. Pozyskujemy dotacje Samorządu Województwa Pomorskiego, Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Starosty Nowodworskiego. Dokładamy co możemy ale nie ma tego wiele.

Planowane jest zabezpieczenie całego pochodzącego z połowy XVIII w. wyposażenia kościoła i z czasem kompleksowa jego konserwacja. Program rozpisany jest na długie lata.

W roku 2021 przeprowadzono prace zabezpieczające strop i emporę, wzmocniono strukturalnie najbardziej zniszczone elementy, wykonano badania konserwatorskie warstw malarskich, zabezpieczono fragmenty najgorzej zachowanej polichromii. Prace nadzoruje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku.  Warto wspomnieć, że w w parafii w Cyganku/Żelichowie od 2016 roku znajdują się relikwie św. Mikołaja, które parafia otrzymała z rąk Patriarchy Światosława. W każdy czwartek, w dniu wspomnienia św. mikołaja w świątyni jest możliwość korzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz uczestnictwa w nabożeństwie ku czci św. Mikołaja jak i Boskiej Liturgii.

Warto zobaczyć: Chorzy przychodzili tu zawsze https://elblag.gosc.pl/doc/5676511.Chorzy-przychodzili-tu-zawszeStrona parafii: http://www.cyganek.ndg.pl
Facebook: https://www.facebook.com/cerkiewcyganek

Categories: Parafie