23 września odbyła się konferencja katechetyczna Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. Miejscem spotkania była aula Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie otworzył Biskup Arkadiusz, który powitał wszystkich oraz podkreślił rolę katechezy.  Następnie Dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Mitrat Jan Łajkosz nakreślił plan pracy w rozpoczętym roku katechetycznym oraz przedstawił zaplanowane konkursy oraz wydarzenia organizowane przez Wydział Katechetyczny. Wykład „Liturgia w katechezie” wygłosił o. prof. AKW dr hab. Marek Blaza SJ.

W Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej katechizuje obecnie 32 osoby (w tym duchowni, osoby życia konsekrowanego oraz świeccy). Kościół Greckokatolicki posiada swoją Podstawę Programową oraz Program Nauczania. Zajęcia katechezy odbywają się najczęściej w punktach katechetycznych przy szkołach lub parafiach. Zajęcia są prowadzone zazwyczaj w grupach łączonych poza siatką godzin. Należy podkreślić, że zarówno katecheci jak katechizowani oraz ich rodzice cechują się ogromnym heroizmem ze względu na zaangażowanie, które muszą wykazywać.

(red.)