24 września 2021 r. miało miejsce otwarcie Biblioteki Publicznej w Supraślu. Zaproszenie na uroczystość od Burmistrza dra Radosława Dobrowolskiego przyjął również Ksiądz Biskup Arkadiusz Trochanowski. Po wstępnym słowie organizatorów odbyła się ceremonia poświęcenia nowego budynku. Poświęcenia dokonali: Biskup Henryk Ciereszko – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej Kościoła Rzymsko- katolickiego, Biskup Arkadiusz Trochanowski – Hierarcha Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej oraz Biskup Andrzej Borkowski – Biskup Supraski PAKP.

Po uroczystym otwarciu nowej Biblioteki Publicznej, rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Urząd Miejski w Supraślu. Konferencja poświęcona jest zmarłemu profesorowi Igorowi Skochyliasowi i nosi tytuł: „Monaster Supraski a elity Rzeczypospolitej”.

W Konferencji brali udział prelegenci z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Serbii. Obecnym był również ks. Dr hab. Bohdan Prach – Rektor Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.

Budynek nowoczesnej biblioteki w Supraślu niewątpliwie nawiązuje do tradycji słynnej bazyliańskiej drukarni w Supraślu. Warto przypomnieć, że w latach 1797-1809 istniała Unicka Diecezja Supraska wydzielona z Eparchii Włodzimiersko-Brzeskiej. Powstała wskutek zmian terytorialnych w 1975 i znalezieniu się dużej liczby podlaskich grekokatolików na terenie państwa pruskiego. Papież Pius VI, wydał w klasztorze Kartuzów koło Florencji wydał bullę Suscieptum a nobis erygującą, za patentem króla pruskiego od stycznia 1797 Diecezję Supraską. Do rangi katedry została podniesiona Cerkiew bazyliańskiego klasztoru Zwiastowania Bogurodzicy a pierwszym Biskupem został Teodozy Wisłocki.

Nowa diecezja posiadała cztery dekanaty: białostocki, drohiczyński, bielski i w Nowym Dworze. W skład dekanatu białostockiego wchodziły następujące parafie: w Białymstoku, Topilcach, Fastach, Wasylkowie, Grodku, Kozanach, Nowej Woli, Potokach, Topolanach, Choroszczy, Puchlejach, Ostrowie, Tykocinie, Surażu. Dekanat bielski obejmował parafie w Bielsku, Rajsku, Czyżach, Starym Kominie, Łosince, Wilinkach, Narwi, Trościanicach, Rybołach, Orle, Kleszczelach, Pasiennie, Szczytach, Nowym Berczowie, Dubiczach, Wólce Wolanowskiej, Podbielach, Hryniewicach. W skład dekanatu w Nowym Dworze wchodziły parafie: Nowy Dwór, Augustowo. Rogalówka, Sopoczkinie, Perstun, Lipsk, Hołynka, Balia, Łabno, Kuźnica, Jaczno, Siderka, Jurowlany, Samohrud. Dekanat drohiczyński objemował parafie: w Drohiczynie, Zerzycach, Mielniku, Wysokim Mazowiecku, Siemiatyczach, Grodzisku, Ciechanowcu, Zurobiczach, Nawikiju, Czarnej, Adryankach Cerkiewnych, Boczkach, Kośnie, Hodyszewie, Maleszach, Brańsku. Największą parafią pod względem liczebności wiernych była parafia w Bielsku, licząca 3421 wiernych. Najmniejszą parafią, bo liczącą zaledwie 16 wiernych, była parafia unicka w Wysokiem Mazowieckiem. Ogółem na terenie greckokatolickiej diecezji supraskiej mieszkało 62318 unitów. Diecezja podlegała bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

Drugim biskupem został Mikołaj Duchnowski (dotychczasowy proboszcz z Siemiatycz oraz kanclerz Kurii Biskupiej) który powołał w Supraślu Seminarium Duchowne. Po ponownej zmianie granic w 1807 r. podlascy grekokatolicy znaleźli się ponownie w Imperium Rosyjskim. Decyzją Cara Aleksandra I w 1809 r. Diecezja Supraska została zlikwidowana. W momencie likwidacji po stronie Państwa Rosyjskiego znalazło się ok 45 tys. grekokatolików zdolnych do przyjęcia Sakramentów.

Utworzona 25.11.2020 r. Eparchia Olsztyńsko-Gdańska obejmuje m.in. tereny dawnej Diecezji Supraskiej. W Białymstoku znajduję się Greckokatolicka Parafia p.w. św. Trójcy. Nabożeństwa sprawowane są w Kościele Rzymskokatolickim p.w. Ducha Świętego ( w dolnym kościele – wejście od str. Domu Pogrzebowego) przy ul. Sybiraków 2, 15-204 Białystok. Administratorem Parafii jest o. Andrzej Zalewski SVD (+48 693 701 231). Niedzielne Boskie Liturgie sprawowane są o godz. 10:00