W dniu 1 października 2021 roku ks. dr bp Arkadiusz Trochanowski, Hierarcha Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej z licznie przybyłym gronem duchownych Kościoła greckokatolickiego dokonał poświęcenia Domu Opieki „Leleka” w Szczepkowie Borowym.

Greckokatolicki bp Arkadiusz Trochanowski zaznaczył, że „każde dobre dzieło powinno rozpoczynać się od modlitwy, dlatego też cieszę się, że jestem tu dzisiaj razem z Wami i modlitwą rozpoczynamy działalność tego miejsca. Aby w tym domu odczuwalna była Boża obecność, by każdy potrzebujący, który zastuka do drzwi tego domu otrzymał pomoc. Niech Pan Bóg błogosławi temu dobremu dziełu i gromadzi wszystkich ludzi dobrej woli, którzy będą chcieli ofiarować swą pomoc”.

W ramach uroczystości miało również miejsce odsłonięcie pamiątkowej tablicy, poświęconej trzydziestej rocznicy odnowienia niepodległości przez Ukrainę.

Uroczystego odsłonięcia dokonali Oleksandr Plodystyi – Konsul Ukrainy w Gdańsku, ks. dr bp Arkadiusz Trochanowski – Hierarcha Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła greckokatolickiego, ks. Protojerej Jarosław Jaszczuk – Dziekan Olsztyński Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w imieniu Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Katarzyna Koplińska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w imieniu Marcina Palińskiego Starosty Nidzickiego – Ewa Krzyżewska Radna Powiatu Nidzickiego oraz Jacek Kosmala, Burmistrz Nidzicy.

Uroczystość uświetniło wielu znamienitych gości, w tym ksiądz prof. dr hab. Jarosław Moskałyk – pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jedyny na świecie greckokatolicki profesor o specjalności teologii dogmatycznej. Przybyli również prof. dr hab. Marek Melnyk – pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Danuta Kunicka – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

Duchowieństwo greckokatolickiej Eparchii  Olsztyńsko-Gdańskiej reprezentowali: ks. protojerej Jan Hałuszka – Protosyncel Eparchii oraz proboszcz parafii w Olsztynie, ks. mitrat Jan Łajkosz – Syncel Eparchii i proboszcz parafii w Górowie Iławeckim i Lelkowie,  ks. Igor Hubacz – kanclerz kurii, ks. protojerej  Jarosław Gościnski – Dziekan Elbląski oraz proboszcze parafii w Iławie i Ostródzie, ks. protojerej Bogdan Sytczyk – Dziekan Olsztyński i Dyrektor Caritasu Eparchialnego i proboszcz parafii w Lidzbarku Warmińskim i Dobrym Mieście, ks. mitrat Andrzej Soroka – proboszcz Elbląga, Pasłęka i Godkowa,  ks. protojerej Juliusz Krawiecki – proboszcz parafii w Bartoszycach i Ostrym Bardzie, ks. Roma Storoniak, proboszcz parafii w Ornecie i Morągu.

Na uroczystość przybył również ks. Dariusz Sielczak – proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Janowcu Kościelnym. Natomiast ksiądz Witold Twardzik, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Pasymia z okazji uroczystości w nadesłanym liście życzył „wiele miłości, siły i cierpliwości”. Zaznaczył również że  Dom „Leleka” wpisuje się bardzo mocno w słowa Paula Althausa: „Milczące słowo, zatroskane o cudzą niedolę, czyni wiarygodnym słowo głoszone z ambony.”

Uroczystość zakończył koncert profesjonalnej grupy wokalnej z Kijowa „Majsternia”, której członkowie na co dzień występują na scenach kijowskich teatrów, pracują w służbie zdrowia i jak też na rzecz kultury ukraińskiej. Członkowie grupy przemierzyli ponad 2000. kilometrów, by swoim repertuarem uświetnić uroczystości w Szczepkowie Borowym.

Dom Opieki „Leleka” to całodobowa placówka opiekuńcza przeznaczona dla 33. osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku. Dom „Leleka” działa na podstawie zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

To wyjątkowe miejsce na mapie województwa warmińsko-mazurskiego, jego celem jest niesienie pomocy ludziom  potrzebującym w duchu chrześcijańskim, czyli każdemu człowiekowi potrzebującemu pomocy – niezależnie od jego przynależności narodowej, religijnej, a także wyznawanego światopoglądu.

Inicjator utworzenia Domu „Leleka”, będący potomkiem wysiedlonych w 1947 roku Ukraińców z południa Polski na tzw. ziemie odzyskane, kieruje ofertę domu w szczególny sposób do Ukraińców zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie, a także ościenne regiony.

Leleka to propozycja stworzenia dla Ukraińców z północnej i centralnej Polski oazy w jesieni życia, w której mogliby realizować swe potrzeby opiekuńcze, religijne i kulturalne.

Dom w koncepcji założyciela ma służyć zarówno Polakom jak i Ukraińcom, a tym samym być żywym świadectwem braterstwa polsko-ukraińskiego, a także wielokulturowości i wielokonfesyjności naszego regionu i Rzeczpospolitej. 

Ireneusz Kondrów

Założyciel Domu Leleka

Autor fotografii: Maciej Wiśniewski