„Jadę z otwartym umysłem, pragnę słuchać i czerpać z tego co jest dobre, może wskutek wizyty uda się wprowadzić coś nowego w życie eparchii” – mówi greckokatolicki biskup Arkadiusz Trochanowski z nowopowstałej eparchii olsztyńsko-gdańskiej tuz przed wyjazdem na ad limina. 18 października rozpoczyna się trzecia tura wizyty ad limina biskupów z Polski.

Grupa obejmie archidiecezję warszawską z diecezjami warszawsko-praską i płocką oraz ordynariatem polowym Wojska Polskiego, archidiecezję gnieźnieńska z diecezjami bydgoską i włocławską, archidiecezję łódzką z diecezją łowicką, archidiecezję częstochowską z diecezjami radomską i sosnowiecką oraz trzy eparchie greckokatolickie: archieparchię przemysko-warszawską, eparchię wrocławsko-koszalińską i eparchię olsztyńsko-gdańską.

– Będzie to dla mnie szczególne doświadczenie, można powiedzieć, że ta wizyta rozpoczęła się dla mnie o wiele wcześniej – gdy otrzymałem do wypełnienia dokumenty i aby to zrobić należało dokonać pierwszej pogłębionej refleksji na temat nowoutworzonej eparchii olsztyńsko-gdańskiej. W czasie opracowywania tych dokumentów miałem możliwość zapoznania się ze specyfiką tego regionu. Od dawna przeżywam tą wizytę, ale jednocześnie podchodzę do tego z wielką pokorą i myślę, że jadę się tam też uczyć. Będzie to dla mnie nowe doświadczenie, możliwość spotkania z innymi biskupami, audiencja u papieża Franciszka czy spotkania w różnych dykasteriach watykańskich. Na pewno jest to dla mnie nowe wyzwanie, zastanawiam się, o czym będziemy rozmawiać, jakie będą wskazówki – mówi bp Arkadiusz Trochanowski, biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej.

Wymieniając spodziewane tematy, wskazał udział świeckich w życiu Kościoła, zaangażowanie młodzieży czy formy wychodzenia z pandemii. „Tematem teraz szeroko dyskutowanym jest synodalność i możliwe, że również o tym będziemy rozmawiać. Jednocześnie pragnę podkreślić, że synodalność lub częściej nazywana w Kościele greckokatolickim soborowość realizuje się w naszym Kościele od wielu lat. Są organizowane synody na różnych szczeblach, duchownych, świeckich, młodzieży, panuje otwartość na refleksję świeckich na temat duszpasterstwa. Sądzę, że wizyta ad limina będzie też okazją, by podzielić się tym doświadczeniem Kościoła greckokatolickiego”.

Zapytany o oczekiwania i obawy względem wizyty, hierarcha odpowiedział: „Chciałbym przede wszystkim usłyszeć słowa wsparcia, które będą wyrazem ludzkiej życzliwości, że w tej posłudze nie jesteśmy pozostawieni sami, ale też możemy liczyć na wsparcie i wskazówki. Mam nadzieję, że będzie można odczuć otwartość na rozmowy w różnych trudnych kwestiach, a tych jest zapewne bardzo wiele. Nie mam obaw przed tą wizytą, liczę na dialog, na wsparcie dla nas jako nowej eparchii, dla mnie też jako młodego biskupa w tej nowej posłudze, którą przyszłą mi pełnić. Jadę z otwartym umysłem, pragnę słuchać i czerpać z tego, co jest dobre. Może wskutek wizyty uda się wprowadzić coś nowego w życie eparchii? Chciałbym, aby tych pomysłów było jak najwięcej”.

KSIH: Ostatni dzień wizyty to spotkanie z Ojcem Świętym, czy będzie to pierwsze spotkanie Księdza Biskupa z papieżem czy były wcześniej już takie możliwości?

– Jeśli chodzi o audiencję, przywitanie, rozmowę, to będzie to pierwsze takie moje spotkanie z papieżem Franciszkiem. 14 września b.r. uczestniczyłem w greckokatolickiej Boskiej Liturgii pod przewodnictwem papieża Franciszka w Preszowie na Słowacji, jednak tam byłem jednym z wielu uczestników i nie było możliwości osobistej rozmowy z papieżem. Cieszę się, że teraz dojdzie do takiego spotkania – powiedział bp Trochanowski.

źródło: eKai

Categories: Wywiady