Środa 28 października była dniem szczególnym dla pracowników i podopiecznych Ośrodka Caritas Eparchii Olsztyńsko–Gdańskiej EMAUS w Henrykowie, bowiem tę właśnie wspólnotę i tego dnia odwiedził Ksiądz Biskup Arkadiusz Trochanowski, Ordynariusz Olsztyńsko-Gdański.

Wizyta Jego Ekscelencji miała wyjątkowe znaczenie, ponieważ odbyła się ona w  Światowym Dniu Terapii Zajęciowej. W czasie rozmów z biskupem pracownicy Ośrodka wielokrotnie zaznaczali, że systematyczna praca z osobami niepełnosprawnymi stwarza dla nich na przyszłość realną możliwość podjęcia pracy i prowadzenie aktywnego życia w środowisku. Warsztaty są miejscem, w którym dzięki odpowiedniej terapii uczestnicy mogą odkrywać swoje talenty, zdolności, jak i również realizować ukryte marzenia.

Ksiądz Biskup Arkadiusz Trochanowski spotkał się także z podopiecznymi i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy. Była to okazja do wspólnego poznania się, sposobność do wymiany poglądów na różne tematy dotyczące życia, wiary, a także świadectwa osób, które opowiedziały, w jaki sposób odnalazły sens istnienia i jak ważny jest dla nich pobyt w Ośrodku w Henrykowie.

ŚDS wspiera uczestników przez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, podtrzymuje i rozwija umiejętności niezbędne do codziennego życia.

(red.)

Categories: Caritas