02 listopada 2021 roku odbył się soborczyk duchowieństwa dekanatu elbląskiego, ze względu na zagrożenie pandemiczne został przeprowadzony w formie on-line. Spotkanie prowadził ks. Dziekan Jarosław Gościński. W trakcie soborczyka zostało omówione pytanie synodalności, kapłani podzielili się swoimi przemyśleniami oraz sugestiami w zakresie tego jak powinna wyglądać synodalność w Kościele Greckokatolickim na gruncie rodziny, parafii, eparchii i całego Kościoła.

Został również omówiony plan duszpasterski poszczególnych parafii na 2022 rok, w którym uwzględniono takie wydarzenia jak uroczystości w Chrzanowie czy rekolekcje kapłańskie. Kapłani ustalili również harmonogram spowiedzi przedświątecznych. Przedyskutowano organizację Andrejady – obozu formacyjnego dla ministrantów a także innych przedsięwzięć o charakterze duszpasterskim na terenie dekanatu elbląskiego.

W trakcie soborczyka wybrzmiała również modlitwa w intencjach, o które prosili poszczególni duchowni.

Wśród obecnych został powitany ks. Dymitr Leszko – który od niedawna pełni posługę administratora parafii w Toruniu i tym samym wszedł w skład dekanatu elbląskiego.

Jednym z najistotniejszych problemów w opinii kapłanów jest sytuacja pandemiczna, która uniemożliwia dokładne zaplanowanie pewnych działań, księża również podzielili się informacjami o stanie zdrowia wiernych oraz ich samych.

Zostały też przedstawione propozycje do przedyskutowania na soborczyku całej eparchii, który ma się odbyć w dniach 21-22 listopada.