W dniach 21-22.11.2021 w Ośrodku Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach odbył się II Soborczyk Duchowieństwa Olsztyńsko-Gdańskiej Eparchii. W poniedziałek 21.11 Boskiej Liturgii przewodniczył Bp Arkadiusz, wraz z nim przy ołtarzu stanęli ks. Protosyncel Jan Hałuszka, ks. Mitrat Jan Łajkosz – Syncel, ks. Mitrat Andrzej Sroka oraz o. Igor Harasim OSBM, liturgię koncelebrowali kapłani eparchii.

W czasie homilii bp Arkadiusz powiedział: „Starajmy się realizować nasze duszpasterskie programy w zgodzie z naturą naszego wschodniego Kościoła, kochajmy nasz Kościół, nie zapominajmy o Bożym miłosierdziu, nie moralizujmy w naszych homiliach lecz przepowiadajmy Dobrą Nowinę. Prowadźmy naszych wiernych do życia wiecznego i nie zapominajmy o miłości, umiejmy podchodzić do wszystkiego z pokorą. Kapłan ma być osobą modlitwy, bądźmy ambitni w dziełach, które wykonujemy, zadbajmy o naszą wspólnotę kapłańską”.

Konferencję duchowieństwa prowadzili bp Arkadiusz, ks. Protosyncel Jan Hałuszka oraz ks. Kanclerz Igor Hubacz. W pierwszej części ks. Jarosław Gościński przedstawił propozycje dekanatów dotyczące synodalności. Został omówiony oraz zatwierdzony plan duszpasterski eparchii na rok 2022 oraz grafik transmisji TVP. Sprawozdania oraz perspektywy dalszej pracy przedstawili: ks. Jan Łajkosz dla Wydziału Katechetycznego, ks. Igor Hubacz dla Wydziału Informacyjnego, ks. Jarosław Gościński dla Wydziału Ekumenicznego, ks. Bogdan Sytczyk dla Caritas. Biskup Arkadiusz przedstawił propozycje powołania Duszpasterstwa Rodzin oraz Komisji Liturgicznej. Zostały omówione finanse eparchii oraz przedyskutowane zbiórki, które zostaną przeprowadzone w 2022 r., a także projekty współfinansowane ze środków RENOVABIS. Zostały przestawione propozycje odnośnie kaplicy w Chrzanowie a także organizacji odpustu (parafia w Chrzanowie będzie obchodzić w 2022 roku 75-lecie swego istnienia, było to pierwsze miejsce, w którym rozpoczęto nabożeństwa dla grekokatolików po Akcji „Wisła”). Księża otrzymali nowe legitymacje kapłańskie oraz materiały duszpasterskie. Omówione zostały zasady działania strony internetowej eparchii oraz praca Kurii Biskupiej. Biskup Arkadiusz przekazał kapłanom informacje z wizyty ad limina apostolorum oraz z Synodu Metropolitalnego.

Kapłani spotkali się również na modlitwach wspólnotowych, Czas VI służył ks. Jarosław Gościński, a Nieszpory o. Bazyli Kepeszczuk OSBM.

Na spotkanie zaproszony został również Dyrektor Domu Opieki „Lelleka”, który przedstawił ofertę ośrodka skierowaną do wiernych parafii greckokatolickich.

W gronie rodziny kapłańskiej wraz z biskupem uczczono również pierwszą rocznicę utworzenia eparchii, która przypada 25 listopada.

Czas soborczyka był również czasem indywidualnych rozmów oraz wymiany doświadczeń, odbyło się również spotkanie Rady Kapłańskiej.