26 listopada 2020r. w Katedrze Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej proboszcz ks. Jan Hałuszka na mocy delegacji od Metropolity Przemysko-Warszawskiego ks. Abpa Eugeniusza Powpowicza odczytał komunikat nuncjatury oraz dekret wykonawczy utworzenia Eparchii Olsztyńsko Gdańskiej. Na podstawie tych czynności Abp Eugeniusz Popowicz objął obowiązki Administratora Apostolskiego Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej.