18 grudnia 2021 r. wspólnota parafialna w Baniach Mazurskich obchodziła swe święto patronalne św. Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Miry Licyjskiej. Boskiej Liturgii przewodniczył hierarcha Olsztyńsko-Gdański, bp Arkadiusz Trochanowski. Po słowach przywitania przez wspólnotę parafialną i proboszcza, o. Pawła Starucha OSBM rozpoczęło się nabożeństwo. Liturgię Koncelebrowali: ks. Protosyncel Jan Hałuszka, o. Paweł Strauch OSBM – proboszcz parafii Baniach Mazurskich i w Kruklankach, ks. Grzegorz Stołycia – dziekan węgorzewski, ks. Bogdan Sytczyk – Dyrektor Caritas, o. Bazyli Kepeszczuk OSBM – ihumen klasztoru oo. Bazylianów w Węgorzewie, o. Miosław Pidłypczak OSBM – ihumen klasztoru oo. Bazylianów w Kętrzynie, o. Igor Harasim – proboszcz Kętrzyna i Asun, ks. Dariusz Gliniewicz – proboszcz Reszla i Bajor Małych, o. Andrzej Zalewski SVD – administrator Białegostoku oraz ks. Igor Hubacz – Kanclerz Kurii Biskupiej. Do Liturgii posługiwał również diakon Bohdan Pietnoczka.

W swej homilii bp Arkadiusz powiedział: W ten szczególny dzień najwspanialszym darem, który możemy komuś dać jest modlitwa, której potrzebuje każdy. Św. Mikołaj swym życiem zaprasza każdego z nas by podążać drogą miłosierdzia. Zawsze starał się pomóc potrzebującym wypełniaj słowa Chrystusa: Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. (Mt 25, 35-36). Chciał być wszystkim dla każdego. Wspominamy go tak szczególnie ponieważ dobro jest wartością, które zawsze przyciąga, zawsze motywuje, któż z nas nie lubi dobra? Każdy Szuka dobrych ludzi w swym otoczeniu bo dzięki ich dobru i my stajemy się silniejsi. To dzień, w którym powinniśmy w sposób szczególny docenić wszelkie organizacje charytatywne i pomocowe oraz wszystkim ludziom dobrej woli, dla których nie jest obcym cudze cierpienie. Każdy dobroczyńca staję się pomocnikiem Mikołaja Biskupa, a czyniąc dobro innym czyni dobro dla samego Jezusa.

Całość homilii do odsłuchania tutaj:

Po zakończeniu Boskiej Liturgii najmłodsi parafianie przygotowani przez s. Józefę Rodycz ONMP, zaprezentowali wszystkim krótką akademię.

Po wspólnym posiłku, biskup Arkadiusz wraz ks. Protosyncelem Janem Hałuszką i proboszczem o. Pawłem Staruchem OSBM, odwiedzili również (jedyny na terenie eparchii olsztyńsko-gdańskiej) Dom Sióstr Józefitek w Baniach Mazurskich.

(red.)

Zarys historii parafii greckokatolickiej w Baniach Mazurskich

Powstanie parafii oficjalnie datuje się na 23.04.1957 r.

Po przymusowym przesiedleniu ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła” gdzie wierni Kościoła Greckokatolickiego nie mieli możliwości praktykowania wiary w swoim obrządku,  historia tworzenia struktur parafii od podstaw wpisana jest w relacje z parafią rzymskokatolicką.

Cerkiew, w której obecnie modlą się grekokatolicy po II wojnie światowej przejęli rzymokatolicy i 30 czerwca 1946 r. została ona poświęcona przez ks. Nikodema Masłowskiego.

15 września 1948 r. do Bań Mazurskich przyjechał ks. Włodzimierz Boziuk, który został mianowany pierwszym rzymsko-katolickim proboszczem i na tym stanowisku pracował do 1954 r. Wierni obrządku greckokatolickiego wiedzieli że jest on księdzem greckokatolickim, jednak on nie mógł odprawiać nabożeństw w tym obrządku. Dopiero na Wielkanoc 1954 r. podczas rzymskokatolickiej liturgii pozwolił wiernym zaśpiewać ukraińskie pieśni religijne, co prawdopodobnie stało się przyczyna przeniesienia tego kapłana na inną parafię.

W latach 1954-1957 proboszczem w Baniach Mazurskich został ks. Surowiec, który na większe ukraińskie święta odprawiał wiernym grekokatolikom dodatkowa liturgię w obrządku łacińskim, pozwalając przy tym śpiewać ukraińskie pieśni religijne. W 1957 r. kolejnym proboszczem został ks. S. Nyc. Na liczne prośby wiernych o przysłanie kapłana obrządku greckokatolickiego, ks. Nyc postarał się o przeniesienie z Ornety do Bań Mazurskich ks. Eugeniusza Usckiego, jednakże tylko w charakterze wikariusza.

Ksiądz Eugeniusz Uscki w dniu 23 kwietnia 1957 r. odprawił pierwsze w Baniach Mazurskich nabożeństwo greckokatolickie. Od tego czasu odprawiał on regularnie Mszę św. w każdą niedzielę i święta o godz. 13, uczył także religii (dzieci ukraińskie oddzielnie) i wspomagał swoich wiernych. Od 1959 r. prowadził oddzielne księgi metrykalne dla grekokatolików. 10 czerwca 1971 r. spłonęła drewniana zakrystia, zbudowana w 1950 r. przez ks. W. Boziuka, dzięki wsparciu ks. Eugeniusza Usckiego udało się ją odbudować z cegły.

Po długich staraniach, 2 października 1972 r. wierni rzymokatolicy otrzymali zgodę na remont drugiego, spalonego w czasie wojny kościoła. Po trzech latach odbudowy, przy znacznym wsparciu finansowym wiernych grekokatolików, dnia 24 grudnia 1975 r. odprawili w nim pierwszą Liturgię. Od tego momentu, wspólna do niedawna świątynia była użytkowana już wyłącznie przez grekokatolików, chociaż formalnie wciąż pozostawała własnością parafii rzymskokatolickiej. 28 listopada 1991 r. świątynia została w końcu notarialnie przekazana na własność parafii greckokatolickiej. Łacinnicy zabrali z niej organy i dwa dzwony (pozostawiając średni), i przenieśli je do odbudowanego kościoła.

W 2007 r. uroczyście obchodzono Złoty Jubileusz 50-lecie parafii

źródło: grekokatolicy-baniemazurskie.pl