22 grudnia w dniu święta Poczęcia Bogurodzicy przez sprawiedliwą Annę, elbląską parafię pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela odwiedził biskup Arkadiusz Trochanowski, który po raz pierwszy odprawił w murach elbląskiej świątyni Boską Liturgię. Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii hierarchę przywitał proboszcz elbląskiej parafii, ks. mitrat Andrzej Sroka. Podczas Świętej Liturgii śpiewał chór elbląskiej parafii.

W homilii biskup Arkadiusz przybliżył zgromadzonym w świątyni wiernym znaczenie oraz historię nazwy święta w tradycji wschodniej. Przypomniał również życiorysy sprawiedliwych Joachima i Anny, którzy zostali rodzicami w podeszłym wieku oraz wskazał jak istotną rolę pełnili oni w procesie wychowania Maryi i przygotowania jej do pełnienia misji w historii zbawienia.

Hierarcha przypomniał także wiernym o trwającym poście filipowym oraz zachęcił wszystkich, aby przystąpili do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz by przyjęli Eucharystię i tym samym duchowo przygotowali się do święta Narodzenia Pańskiego.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii, biskup Arkadiusz złożył życzenia imieninowe wszystkim Annom, a chór kilkukrotnie wykonał tradycyjne „Mnohaja Lita”.

(mp)

Categories: Parafie