W kościele św. Bartłomieja w Gdańsku, konkatedrze Greckokatolickiej Eparchii Olszyńsko–Gdańskiej, po kilku miesiącach wymagającego remontu zakończono realizację następnego etapu prac remontowo-budowlanych: “Gdańsk, konkatedra greckokatolicka pw. św. Bartłomieja (XV w.) wzmocnienie konstrukcyjne murów”, których celem jest zabezpieczenie oraz wzmocnienie świątyni.

W budynku kościoła przeprowadzono kolejny etap skomplikowanych prac, związanych ze wzmocnieniem – „zszyciem” ścian, a poprzez to całej konstrukcji świątyni.

Natomiast aktualnie prowadzone są złożone, ratunkowe prace stabilizujące kościół – wzmacnianie fundamentów kościoła przez palowanie.

Realizacja wymienionych zadań jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Gdańska.

Podejmowanie i wykonywanie powyższych działań jest konieczne ze względu na wpływ ciągle zmieniających się warunków zewnętrznych i otoczenia na budynek świątyni.

cerkiew.gdansk.domiwka.info

Categories: Parafie