19 stycznia 2022r. elbląska wspólnota podobnie jak inne parafie olsztyńsko-gdańskiej eparchii, świętował Epifanię czyli objawienie Trzech Bożych Osób podczas Chrztu Jezusa w Joradnie. Święto w tym roku miało jednak szczególny wymiar ponieważ do elbląskiej cerkwi przybyła cała wspólnota elbląskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz, ks. mitrat Andrzej Sroka, a wraz z nim koncelebrowali ks. Igor Hubacz, ks. Artur Młodziński i ks. Piotr Chmura. Z klerykami przybył prefekt seminarium ks. Karol Waga.

W swej homilii proboszcz zwrócił się do parafian oraz do przybyłych kleryków wyjaśniając różne znaczenia rozumienia święta Epifanii, a także na rolę i obecność Ducha Świętego w naszym życiu.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii rozpoczął się obrzęd Wielkiego Poświęcenia Wody. W jego trakcie odczytywane są trzy fragmenty proroctwa Izajasza zapowiadające przyjście Mesjasza na świat by zbawić ludzkość. Następnie czytany jest fragment listu św. Pawła do Koryntian mówiący o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone oraz o wodzie na pustyni. Fragment Ewangelii od św. Marka opisuje Chrzest Jezusa w Jordanie. Po ekteniach, w których wierni proszą o uświęcenie wody, kapłan odczytuje trzy antyczne modlitwy błogosławieństwa po których trzykrotnie błogosławi wodę kolejno: zapalonymi potrójnymi świecznikami, dłonią, dmuchając na wodę w kształcie krzyża (część egzorcyzmu), a także zanurzając w wodzie krzyż podczas gdy wierni odśpiewują troparion święta: „Podczas chrztu Twego, Chryste, w Jordanie* miało miejsce uwielbienie Trójcy świętej:* bo głos Ojca zaświadczył o Tobie,* nazywając Cię umiłowanym Synem * i Duch pod postacią gołębicy potwierdził niewątpliwość tego oświadczenia.* Chryste Boże, Któryś się objawił* i oświecił wszechświat, chwała Tobie.” Po zakończeniu błogosławieństwa kapłan kropi wiernych wodą.

Na zakończenie wybrzmiały życzenia długich i błogosławionych lat dla hierarchii Kościelnej, wszystkich zebranych oraz wspólnoty seminaryjnej.

Categories: Parafie